fbpx

Kuidas ja milline tegevus noorsootöö nädala raames korraldada?

Üle-eestiline noorsootöö nädal toimub 23.–30. novembrini 2020 ning keskendub noorte osaluse ja ettevõtlikkuse  teemale, kandes sloganit “Loon ise oma elu”. Teemanädala eesmärk on tõsta esile noored, neile suunatud  võimalused ja toetada informeeritust ning teadlikkust mitmesuguste temaatiliste tegevuste, algatuste ja  ettevõtmiste raames.  

Milline teema või tegevus on Sinu piirkonna või kogukonna noortele oluline? 

Noorteinfoportaal Teeviit ning Haridus- ja Noorteamet kutsuvad noori, noorsootööasutusi, haridusasutusi,  huvikoole, huviringe, noortevaldkonna töötajaid, partnereid jt noortega neile olulistel teemadel arutlema ning  temaatilisi tegevusi planeerima ja ellu viima, toetades sellega noorte osalust, kaasatust, omaalgatust ja  ettevõtlikkust, aga ka enesearengut, potentsiaali rakendamist ning noortele oluliste teemade mõtestamist. 

Nädala raames toimuvaks tegevuseks või algatuseks võib olla näiteks (virtuaalne) töötuba, teemapäev,  külalistund, arutelu, ideekorje või muu tegevus. Registreerimisel avaldatakse sündmus kalendris ja interaktiivsel  Eesti kaardil, mis koondab nädala tegevused ühte kohta kokku. Tegevuse saab registreerida siin.  

Siit leiad kolm sammu, mis aitavad toetada nädala tegevuse korraldamist: 

1. Koosta aja- ja tegevuskava: 

– tutvu nädala teema ning fookusega; 

– aruta sihtgrupiga nädala tegevuste planeerimise, korraldamise teemal; 

– planeeri järgnevad tegevused, koosolekud, kohtumised. 

2. Kaardista ideekorje/ ajurünnaku tulemusena: 

– eesmärk; 

– sihtrühm ja osalejate arv; 

– koostööpartnerid; 

– toimumise aeg ja asukoht 

– tegevuse vorm ja meetod; 

– vajalikud vahendid ja ressursid; 

– kommunikatsioon ja teavitustegevused; 

– varuplaan ja võimalikud lahendused takistuste ilmnemisel.  

3. Alusta tegevuse koordineerimist: 

– konkreetse ja täpse ajakava koostamine ning tegevuste eest vastutajad; 

– eesmärgi saavutamise visioon ja plaan; 

– kommunikatsiooni- ja teavitustegevuste plaani koostamine; 

– plakati, flaieri, sotsiaalmeediapostituse jm teavitusmaterjalide kujundus; 

– tiimiga ja koostööpartneritega kohtumised, koosolekud, läbirääkimised (nt kool, ühing, rahvamaja, ettevõte jt); – toetajate, sponsorite kaardistamine ja koostöövõimaluste planeerimine (nt ruumid, vajalikud vahendid jt); – toimumise koha (kas ruum või veebikeskkond) ettevalmistus; 

– esinejad, päeva/-tegevusejuht, fotograaf, raportöör, registreerimise vorm, tagasiside vorm jt. 

HEA IDEE! Koonda kogu korralduslik info mõnele platvormile, mis võimaldab kiiret infovahetust ja on  igal ajal kättesaadav, näiteks Trello, Google Drive, Slack või muu rakendus. 

Koostanud noorteinfoportaal Teeviit poolt noorsootöö nädala raames. 

Loe veel sarnasel teemal:

Meie partnerid

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus