Kui kool on jäänud pooleli

04.04.2021
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Me kõik teame kedagi, kellel mingil põhjusel jääb pooleli põhikool, gümnaasium, kutsekool või kõrgkool. Enamasti on see keegi teine. Võib-olla sina ise. See on normaalne ja vahel ainuõige valik. Kuid mida sellises olukorras ette võtta?

Koolitee pooleli jätmise põhjuseid võib olla palju – perekond, kolimine välismaale, tööleminek. Oluline on meeles pidada, et see ei ole lõpp, vaid uute võimaluste algus. Igal juhul on oluline omandada haridus kas peale põhikooli kutseõppes või peale gümnaasiumi kas kutsekoolis, rakenduskõrgkoolis või ülikoolis.

Miks on koolis käimine ja eriala omandamine olulised?

Õpingute käigus omandatud oskused ja teadmised tulevad igati kasuks. Enamasti läbivad õpilased mõne ameti või eriala õppimise käigus praktikaid, koolitusi ja osalevad õppekäikudel. Sul on võimaldus õpingute ajal harjutada mingi töö tegemist ja külastada erinevaid organisatsioone ning asutusi. See omakorda võimaldab saada uusi tutvusi ja kogemusi, mis hiljem töökoha valikul kindlasti kasuks tulevad. Ära unusta ka kõiki omandatud kogemusi ja oskusi kirja panna oma CV-sse.

Kas sa teadsid seda, et:

  • Kui oled juba 17-aastane ja sul on jäänud pooleli põhikool, on sul võimalus jätkata kutsekoolis 2. taseme kutseõppes ja omandada mõne ameti algoskused. Tööd leiad ametikohtadel, kus eeldatakse lihtsamate tööülesannete täitmist. Näiteks võid tööle asuda abiaednikuna või puhastusteenindaja abilisena, samuti raietöölisena või elektroonikaseadmete koostajana.
  • Mitmed üldhariduskoolid teevad kutsekoolidega koostööd, mis annab sulle võimaluse omandada nii põhiharidus kui ka ametialased oskused üheaegselt. Samuti on sul võimalus jätkata oma õpingud täiskasvanute gümnaasiumis või kokkuleppel kooli juhtkonnaga tavakoolis.
  • Kui su õpingud katkesid pärast gümnaasiumit kutsekoolis, kõrgkoolis või rakenduskõrgkoolis, võta ühendust selle kooliga. Sind aitavad nõustajad, kes abistavad õppesse naasmise planeerimisel või ainete, ainepunktide ülekandmisel teise kooli.


Kui põhikool on jäänud pooleli, loe edasi siit ja ka sellelt veebilehelt, mis kirjeldab 2. taseme kutseõpet.

Oma võimaliku haridustee edasiseks planeerimiseks vaata ka Rajaleidja joonist.

Koostatud Rajaleidja allika põhjal

Avaldatud aastal 2021

 

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend