fbpx

Koolinoorte ideekonkursi „Mina suudan“ statuut

1.    Ideekonkursi eesmärk on innustada koolinoori mõtlema oma kogukonna ja ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas ise probleeme kodanikualgatuse korras või vabatahtliku tegevuse kaudu lahendada.

2.    Ideekonkursi raames kvalifitseeruvad hindamisele võistlusideed, mis on suunatud noorte heaolu, tervise ja / või turvalisuse parandamisesse, ning mis lähtuvad kodanikualgatuse ja vabatahtliku tegevuse võimalustest ja eripäradest.

3.    Ideekonkursi auhindadeks on rahalised stipendiumid, mida rahastatakse Siseministeeriumi 2020. aasta eelarvest. Võitnud töid (kokku kuni kuus) auhinnatakse 500 euroga ja võidutööd juhendanud õpetajaid (kokku kuni kuus) 250 euroga.

4.    Ideekonkursi raames tunnustatakse ka konkursist aktiivseimalt osavõtnud kooli ja selle õpilasesindust 500 euroga.

5.    Ideekonkurss toimub eraldi 6.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele. Mõlemast vanuseklassist selgitatakse lõpuks välja kolm parimat võistlusideed.

6.    Rahalised stipendiumid antakse üle pidulikul kodanikupäeva tänuüritusel 24. novembril Tallinnas. Väljastpoolt Tallinna tulevatele õpilastele ja nende juhendajatele kompenseeritakse transpordikulud tänuüritusele ja tagasi sõitmiseks.

7.    Siseministeerium kuulutab ideekonkursi välja oma kodulehel (www.siseministeerium.ee) ja teisi infokanaleid kasutades vähemalt 3 nädalat enne võistlusideede esitamise tähtaega.

8.    Võistlusideede esitamise tähtaeg on 21. oktoober 2020. a. Taotlus tuleb esitada ideekonkursi elektroonilises keskkonnas selleks ette nähtud vormil. Ideevormi võib täita nii eesti kui ka vene keeles.

9.    Ideekonkursist saavad osa võtta kõik 6.–12. klassi õpilased, kes õpivad Eesti üldhariduskoolides või erakoolides ning kuni 20-aastased (k.a) kutsekeskharidust omandavad noored. Võistlusidee võib esitada üksinda või võistkonnana. Võistkonnana esitatud võistlusidee võidu korral antakse võistluskategooria rahaline stipendium võitnud võistkonnale.

10. Võistlusidee võib esitada nii eesti kui ka vene keeles.

11. Võistlusideede hindamisel lähtutakse ideekonkursi hindamisjuhendist. Ideekonkursi võitjad kinnitatakse hindamiskomisjoni otsusega.

12. Ideekonkursi võitjad kuulutatakse välja hiljemalt viis päeva enne auhinnatseremooniat. Võitjaid informeeritakse võistlustöö esitamisel märgitud meiliaadressidel ja nende nimed avaldatakse Siseministeeriumi kodulehel.

13. Rahalised stipendiumid makstakse välja Siseministeeriumi kantsleri käskkirja alusel.

14. Ideekonkursile esitatud võistlusideed avaldatakse Siseministeeriumi kodulehel.

2+
TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus