fbpx

Koolinoorte konkursi „Koos suudame“ statuut

1.    Konkursi eesmärk on innustada koolinoori mõtlema oma kogukonna (nt kooli või piirkondlik kogukond) ja ühiskonna probleemidele ning sellele, kuidas ise probleeme kodanikualgatuse korras lahendada.

2.    Konkursi raames kvalifitseeruvad hindamisele võistlustööd, mille vahetu idee on arendada noorte koostööoskusi ja algatusvõimet nt ettevõtluse, kunsti, kampaaniate korraldamise, teadustööde vms kaudu. Võistlustööde mõju peab olema suunatud noorte ja/või kohaliku kogukonna heaolu, tervise ja/või turvalisuse parandamisesse ning seotud Eesti 2035 või ÜRO kestliku arengu eesmärkidega.

3.    Konkursi auhindadeks on rahalised stipendiumid, mida rahastatakse Siseministeeriumi 2021. aasta eelarvest. Võitnud töid (kokku kuni kuus) auhinnatakse 500 euroga ja võidutöö juhendamist (kokku kuni kuus) 250 euroga.

4.    Konkurss toimub eraldi 6.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele. Mõlemast vanuseklassist selgitatakse lõpuks välja kolm parimat võistlustööd.

5.    Konkursi raames tunnustatakse ka kooli, kust on laekunud enim võistlustöid, auhinnates selle õpilasesindust 500 euroga.

6.  Rahalised stipendiumid antakse üle pidulikul tänuüritusel, mis toimub hiljemalt juunis 2022. a.

7.    Siseministeerium kuulutab konkursi välja oma kodulehel (www.siseministeerium.ee) õppeaasta alguses hiljemalt 29. septembril 2021. a. ja seda jagatakse teistes infokanalites (Teeviida ja Proovikivi kodulehed, partnerite sotsiaalmeedia).

8.    Võistlustööde esitamise tähtaeg on 2. mai 2022. a. Võistlustööd tutvustava video link ja lühikirjeldus tuleb esitada konkursi elektroonilises keskkonnas (Teeviit) selleks ette nähtud vormil.

9. Konkursist saavad osa võtta kõik 6.–12. klassi õpilased, kes õpivad Eesti üldhariduskoolides või erakoolides ning kutsekeskharidust omandavad noored. Võistlustöö tuleb esitada võistkonnana, kus on vähemalt kaks õpilast. Võistkonnana esitatud võistlustöö võidu korral antakse võistluskategooria rahaline stipendium võitnud võistkonnale.

10. Võistlustöö võib esitada nii eesti, inglise kui ka vene keeles.

11. Võistlustööde hindamisel lähtutakse konkursi hindamisjuhendist. Konkursi võitjad kinnitatakse siseministri moodustatud hindamiskomisjoni otsusega.

12. Konkursi võitjad kuulutatakse välja hiljemalt viis päeva enne auhinnatseremooniat. Võitjaid informeeritakse võistlustöö esitamisel märgitud meiliaadressidel ja nende nimed avaldatakse Siseministeeriumi, Teeviida ja Proovikivi kodulehtedel.

13. Rahalised stipendiumid makstakse välja siseministri otsusega.

14. Konkursile esitatud võistlustööde kirjeldused avaldatakse Siseministeeriumi, Teeviida ja Proovikivi kodulehtedel.

2+
TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus