Noorte infomess Teeviit 2017 | Konkurss “Minu ettevõtlikkuse lugu”
20007
page-template-default,page,page-id-20007,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

Konkurss “Minu ettevõtlikkuse lugu”

Konkurssi korraldab Eesti Noorsootöö Keskus. Täiendavate küsimustega palume kirjutada epp.reedik@entk.ee.

 

Konkursitööle ehk stendiettekandele esitatavad nõuded:

  • stendiettekanne annab loovalt edasi noorte või noortegrupi ettevõtlikkuse loo;
  • esile peab selgelt tulema probleem, mida lahendati; töö autori(te) roll, ülesanded ja kogemuse väärtus töö autori(te) jaoks, samuti väärtus kogukonna või ühiskonna jaoks;
  • selgelt peab välja tulema kogemusest õpitu;
  • stendiettekandele on lisatud töö pealkiri, töö autor(id), toetajad (kui neid on olnud (nt Erasmus+, Nopi Üles, Hasartmängumaksu nõukogu vms));
  • töö peab olema esitatud visuaalselt terviklikult, arusaadavalt ja unikaalselt (loovalt);
  • Stendiettekande soovituslikud mõõdud on 594×841 mm (formaat A1). Stendipind on püstine, st portree-vaates.
  • Stendi vormistamine on suuresti töö autori maitseküsimus, aga stendil olevat teksti peab olema võimalik lugeda vähemalt kahe meetri kauguselt.
  • töö tuleb tuua kohale hiljemalt 7.detsembril ja seada üles selleks ettenähtud kohale vahemikus kell 10.00- 11.30.

 

Hiljem saabunud töid žürii ei jõua hinnata.

 

Hindamisvooruks on stendiettekande esitlus, mida hindab vähemalt kolmeliikmeline žürii konkursitöödele seatud nõuete alusel.

 

 

KONKURSILE REGISTREERIMINE ON LÕPPENUD!

Teeviit 2017 elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.