Kodanikuühiskond – mis see on ja kuidas selles kaasa lüüa?

09.02.2018
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Kodanikuühiskond võimaldab inimestel ise algatada ettevõtmisi, liikumisi või muud sorti koostööd kas inimeste vahel või koostöös erinevate organisatsioonidega. Eesmärk on üheskoos muuta midagi paremaks või kutsuda ellu muudatusi. Inimeste poolt ellu kutsud tegemisi, mis toovad ühiskonda muutusi nimetatakse kodanikualgatuseks. Ka noorel on võimalus olla millegi algataja ja olla Hea Kodanik.

Kodanikuühiskonnas saavad kõik inimesed vastavalt oma huvidele ja võimetele kaasa rääkida ning erinevates protsessides osaleda.  Kodanikualgatus on inimese või vabaühenduse tegevus poliitiliste otsuste mõjutamiseks.

Näiteks kaasatakse avalikku võimu ehk poliitikat mõne ühiskonnas esineva probleemi lahendamiseks või tõstatamiseks. Kodanikualgatus, kodanikuharidus ja heaks kodanikuks olemine on osa toimivast kodanikuühiskonnast.

Tavalised kodanikualgatuse vahendid on:

  • kontakti võtmine poliitikute ja ametnikega;
  • avalikud pöördumised;
  • meeleavaldused;
  • streigid;
  • survegruppide ja liikumiste moodustamine.

Erinevate probleemide lahendamisele või lahenduste väljatöötamisele aitavad kaasa vabaühendused. Vabaühendus on mittetulundusühendus, mille tegevus ja juhtimine ei sõltu avalikust võimust ega ühestki äriettevõttest. Vabaühendustes teevad inimesed omaalgatuslikku koostööd oma elukeskkonna parandamiseks ja on sellega osaks kodanikuühiskonnast.

Vabaühenduste hulka kuuluvad:

  • seltsingud;
  • mittetulundusühingud;
  • sihtasutused;
  • nende katusorganisatsioonid, juhul kui nad pole asutatud avaliku võimu või äriettevõtte poolt selleks, et täita nende poolt kindlaks määratud ülesannet.

Kodanikuharidus toetab aktiivset ja vastutustundlikku ühiskonnaelus osalemist, andes selleks vajalikke oskuseid, teadmisi ja väärtushinnanguid. Hea kodanik soovib, saab ja oskab oma elu juhtida, ühiskonnaelu mõjutada ja otsustes kaasa rääkida. Kodanikuhariduse kaudu tagatakse keskkonna, kus aktiivseks kodanikuks olemist väärtustatakse.

Kodanikuharidust pakuvad mitmed vabaühenduste juhitud programmid: DD Akadeemia, Kogukonnapraktika, Changemakers Academy jt.

Pea meeles, hea kodanik soovib, saab ja oskab ühiskonnaelu mõjutada ja otsustes kaasa rääkida. Ta tunnetab oma kohta maailmas ja teiste inimeste seas, ta aitab lähedasi ja võõraid, toetab nõrgemaid ning astub välja ebaõigluse ja vägivalla vastu.

Tutvu hea kodaniku põhimõtetega lähemalt. Kodanikuühiskonna kohta saad rohkem lugeda siit.


Koostatud
Hea Kodanik allika põhjal

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend