fbpx

Kogemuslugu Karmeniga: tehes head teistele, teed head ka endale

26.02.2020
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Noorteinfoportaali‌s ‌Teeviit‌ ‌tutvustame teile erinevaid külgi osalusest ning koolidemokraatiast. Seetõttu oleme teinud loo aktiivse 4H liikme Karmen Pikkmetsaga.

Räägi veidi endast ja oma organisatsioonist

Minu nimi on Karmen Pikkmets. Ma olen 17-aastane neiu Pärnumaalt ning hetkel viibin vahetusaastal Californias, Ameerika Ühendriikides. Oma haridusteed alustasin väikses Lõpe Koolis ja Ameerikast tagasi tulles jätkan seda Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Olen Lääneranna Noortevolikogu esimees, aktiivne noor Lääneranna Noortekeskuses ja Eesti 4H liige.

Alates 2015.aastast olen kuulunud organisatsiooni Eesti 4H, mis tegeleb maanoorte vaba aja sisustamisega ning üldiselt Eesti noorte elu edendamisega. Hetkel olen Eesti 4H Üle-eestilise Noorteaktiivi president. Noorteaktiivi ülesandeks on korraldada erinevaid üritusi, laagreid ja õppepäevi 4H noortele ning esindada Eesti 4H-d üleriigilistel ja rahvusvahelistel kohtumistel.

Milline oli sinu esimene kogemus vabatahtliku tööga? Kust sai kogu sinu vabatahtliku tegevuse tee alguse? Kust tuli üldse selline idee? Kaua oled sa sellega tegelenud ja miks?

Minu esimene vabatahtliku töö kogemus oli projektide kirjutamine ja elluviimine oma koduküla MTÜs, mille liige olen olnud aastast 2011. Kirjutasin projekti, kus taotlesime toetust meie uude külamajja video- ja helitehnikat soetamiseks. Projekti kirjutamine esimest korda oli veidi hirmutav. Kartsin, et me ei saa rahastust, kuna projektitiimi kuulus neli 13-15 aastast noort, kes polnud kunagi varem midagi sellist teinud. Siiski nägime vajadust ja soovi meie kogukonnas, seega otsustasime idee ellu viia. Õnneks oli meie esimene projekt edukas ning saime rahastuse. Esimeseks projektiks Eesti 4H-s loeksin õppepäeva “Maal on vahva” korraldamise Pärnumaa 4H liikmetele 2016. aastal.

Mida sa oled õppinud sellest kõigest?

Päevaplaani kokkupanemine, külalisesinejate otsimine ja eelarvega tegelemine tundus sel hetkel meeletult raske, ent juhendaja abiga saime ürituse korraldatud.

Suureks eeskujuks ja abiks on läbi aastate olnud minu õde Mirjam, kes on mind lapsest saati kaasanud enda projektidesse, ja vennanaine Maarja, kes alati minu hulle ideid toetab. Usun, et enda perelt olengi selle vabatahtliku töö nakkuse saanud.

Mida on andnud sulle vabatahtlik töö?

Vabatahtlikku tööd tehes olen õppinud palju: ajaplaneerimist, kuidas kasutada tehnoloogiat ja erinevaid veebiprogramme, kuidas teha efektiivset meeskonnatööd ja kui tähtis on koostöö. Samuti arendab vabatahtlik töö sotsiaalseid oskuseid, sest teiste vabatahtlike ja organisatsioonidega peab olema pidevas suhtluses. Tänu vabatahtlikule tööle olen ma palju osavam suhtleja, kohtunud väga huvitavate inimestega erinevatest valdkondadest, saanud võimaluse osaleda kohtumistel ja  üritustel ning panustada oma kogukonda või aidanud muuta kellegi elu veidi paremaks. Samuti usun, et võimalust veeta üks õppeaasta Ameerikas suurendas see, et sain oma avalduses välja tuua oma vabatahtliku töö kogemuse.

Milline on sinu kõige meeldejäävaim hetk seoses aktiivne olemisega? Mis inspireerib sind seda tegema?Mis motiveerib sind seda tegema?

Üks eredamaid tipphetki oli Eesti 4H Suvelaagri korraldamine. Nähes teisi noori ning nende rõõmsaid nägusid, tundsin, et eelnev raske töö ja korraldus olid seda väärt. Mind on alati innustanud teiste rõõm ning asjaolu, et keegi saab minu tööst kasu. Samuti motiveerivad mind inimesed, kellega olen ennast ümbritsenud. Nende head sõnad, mõtted ja toetus on alati aidanud raskustest üle saada.

Milline on olnud sinu suurim väljakutse?

Vabatahtlik töö sisaldab aga ka rohkelt väljakutseid. Pead pidevalt oma mugavustsoonist välja tulema, suhtlema võõrastega, katsetama ja eksima ning leidma endas selle jõu, et peale vigu või ebaõnnestumisi jätkata targema ja osavamana. Minu suurimaks väljakutseks on olnud projektide vajaduse tõestamine, kas omavalitsusele või organisatsiooni juhtkonnale. Olen õppinud, et alati peab suutma välja tuua põhjused, miks see projekt on tähtis ja vajalik ning kuidas see kasu toob.

Miks peaksid noored seda tegema?

Soovitan kõigil noortel teha vabatahtliku tööd, sest need tutvused, omandatud oskused ja kogemused tulevad kasuks edaspidises elus. Vabatahtliku töö käigus õpitakse nii palju uut ja huvitavat, arenetakse individuaalina ning kohtutakse erinevate inimestega, kes võivad pakkuda väga huvitavaid koostööpakkumisi või võimalusi edasisteks projektideks. Samuti see tunne, mida kogetakse, kui nähakse teisi nautimas projekti tulemusi, on ainulaadne ja motiveeriv. Tehes head teistele, teed head ka endale.

Küsis Teeviit vabatahtlik sisuloome tiimijuht Maris Praats 2020.aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus