Kogemuslugu Karmen Pikkmetsaga: noortel peab olema võimalus kaasa rääkida oma kogukonnaga seonduvates otsustes

20.04.2020
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

Teeviit sisuloome tiim intervjueeris 2020. aasta kevadel kehtestatud eriolukorrast  ja muutuste valguses noortevolikogude noori ning uuris, kuidas ja mismoodi on noored uue olukorraga harjunud. Loe lähemalt ise, mida Lääneranna Noortevolikogu juhatuse esimees Karmen Pikkmets meiega jagas.

Karmen, saame tuttavaks – kes sa oled ja millega tegeled?

Mina olen Karmen Pikkmets, 17-aastane neiu Pärnumaalt. Minu haridusteekond on hetkel jäänud poolikuks, sest saabusin äsja Ameerika Ühendriikidest, kus veetsin kaheksa kuud vahetusõpilasena. Sügisest jätkan oma kooliteed Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumis. Minu aega sisustavad erinevad noorteorganisatsioonid, nende üritused, laagrid ja koolitused. Vabal ajal meeldib mulle teha midagi vägevat sõprade ja perega, avastada uusi kohti, lugeda ja kokata.

Noorte osalusvormidega puutusin esmakordselt isiklikult kokku, kui 2017. aasta sügisel sai minust Lääneranna Noortevolikogu algatusgrupi liige. 2019. aasta oktoobrist juhin Lääneranna Noortevolikogu esimest koosseisu juhatuse esimehena. Noorte osaluse teemani jõudsin tänu haldusreformi eelsele Eesti Noorteühenduste Liidu koolitusele. Osalesin Audrus noortele suunatud motivatsioonipäeval, kus ENL tutvustas oma plaani luua igasse uude omavalitsusse noorte osalusvorm. Olin koheselt huvitatud, sest noorte panus otsustusprotsessides on mulle väga südamelähedane. Leian, et otsustajad peavad kaasama noori ükskõik millistesse otsustesse, sest noored mängivad meie ühiskonna tuleviku kujundamisel suurt rolli. Noortel peab olema võimalus kaasa rääkida oma kogukonnaga seonduvates otsustes.

Kuidas on mõjutanud eriolukord osaluskogu tegemisi ja tegevust ning mis Sind motiveerib?

Eelkõige motiveerib mind jätkama tööd noorte valdkonnas teiste rõõm tehtud töö üle. Tahan, et igal inimesel oleks võimalus oma arvamust avaldada ja otsustada selle üle, milline on tema kogukonna elu. Nähes kuidas minu töö mõjutab positiivselt teiste elusid, tunnen ennast alati hästi.

Noorte innovaatiliste ideede ja mõtete kuulamine ning elluviimine arendab nii kogukonna, kohaliku omavalitsuse, maakonna kui ka terve riigi elu. Meie pisikese riigi positiivse tuleviku jaoks peame kaasama otsustusprotsessidesse kõiki ühiskonnagruppe. Olen kindel, et kaasates noori neile suunatud tegevuste, teenuste väljatöötamisel ja loomisel, on tulemused positiivsed, sest noored teavad, mis neile kõige rohkem huvi pakub ja sobib. Lähtudes nende realistlikest soovidest muudamegi oma ühiskonda paremuse poole.

Tänu tänapäevasele tehnoloogiale ja infovõrgustikele on noorte kaasamine lihtsaim kui eales varem. Nende mõteteni saavad otsustajad jõuda kasvõi lihtsa online küsimustiku, osaluskohviku või reaalse noorte osalusvormiga. Võimalusi on mitmeid ja vägagi erinevaid.

Tunnistan, et ühiskonnas ja noorte seas on ka passiivseid kogukonna liikmeid, kes justkui ei huvituks nende ümber toimuvast ning seetõttu jääbki nende arvamus otsustajatel kuulamata. Kuid kas see peaks nii olema? Võin julgelt vastata, et kohe kindlasti mitte. Praegusel hetkel on kurb tõsiasi asjaolu – kui noored soovivad muutust peab neil endil olema piisavalt initsiatiivi, et otsustajatele märkus teha. Samas kuuleme lugusid, kuidas tragid noorsootöötajad peavad justkui sundima noori oma arvamust avaldama. Leidmaks seda kuldset keskteed, peabki noori julgustama, motiveerima ja toetama. Luues ühiskonda, kus on normaalne oma arvamust avaldada, olenamata erinevustest, ja eksida ning hiljem sellest õppida, loome ka olukorra, kus noored tahavad kaasa rääkida. Noored vajavad toetavat keskkonda, sest vastasel juhul saab hirm arvamuse avaldamise ees võitu. Kardetakse kõlada rumalasti või eksida oma arvamusega, ent tegelikkuses ei ole olemas valet vastust küsimusele, mida sina arvad.

Mida soovitate noortel koolivaheajal ette võtta?

Tulevasel koolivaheajal soovitan kõigil noortel mõelda sellele, kuidas luua ühtset kogukonda selles eriolukorras. Arutlege, kuidas saab iga ühiskonna liige turvaliselt luua olukorda, kus kõigil oleks hea olla.

Samuti soovitan kõigil eakaaslastel puhata, väärtustada perega veedetud aega ning proovida teha midagi uut, näiteks õppida selgeks uus keel või kuidas mängida muusikainstrumenti.

Intervjueeris noorteinfoportaal Teeviit 2020. aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend