Search
Close this search box.
OTSI

Õiguskantsler Ülle Madise: “Mõtle iga päev, mis on hästi, midagi alati on.” 

Eesti õiguskantsler Ülle Madise esindab laste ja noorte õigusi. Ta teeb palju koostööd erinevate inimeste ja asutustega. Ta jälgib, et laste õigusi järgitaks. Tema kohta saab öelda, et ta on lasteombudsman.

Mida tähendab lasteombudsman?

Sõna ombudsman pärineb Skandinaaviast. Ombuds tähendab õiguste kaitsjat ja man inimest, kelle õigusi kaitstakse. Lasteombudsman kaitseb laste õigusi suhetes avalikke ülesandeid täitvate inimeste ja asutustega. Lasteombudsmani ülesannete täitmiseks on Õiguskantsleri Kantseleis laste ja noorte õiguste osakond, kus töötab 5 inimest. Lapsed ja noored saavad ka ise õiguskantsleri poole pöörduda.

Mis on Teie kui lasteombudsmani meelest oluline, et lastel oleks õnnelik lapsepõlv ja võimalus unistada?

Mu meelest on kõige tähtsam, et lastele jääks aega lihtsalt olemiseks, mõtlemiseks, oma asjade tegemiseks. Kui noorte elu liialt ära organiseerida, mitte toetada loovust ja katsetamist, läheb unistustega kitsaks. Just unistused ja kujutlused viivad suurte avastusteni ja teevad rõõmsaks.

Hea, kui igaüks saaks lapsepõlves proovida mõnda pilli, laulda, tantsida, maalida, leiutada, leida sobiv spordiala. Kool peaks aitama heaks inimeseks kasvada, ja toetama seda, et igaühest kujuneb ta parim versioon, sõltumata sellest, kus ja millises peres laps elab.

Milline on teie jaoks lapse õiguste kõige olulisem punkt?

Sünnist täisealiseks saamiseni on laps inimene, kelle tundeid ja mõtteid tuleb arvestada, kelle väärikust ja väärtust austada. Kasvades peab laps saama järjest juurde kaasarääkimis- ja otsustamisvabadust ning vastutust, õppima õiguste ja kohustuste õiglast tasakaalu.

Mis on Teie soovitus, mida lapsed ise ära teha saavad, et nende enda ja teiste laste lapsepõlv õnnelikum oleks?

Ole lahe ka nendega, kellega võib-olla väga ei sõbrustata. Mõtle iga päev, mis on hästi, alati midagi on. Püüa mõista ka vanemaid ja õpetajaid.
Kui Sulle või sõbrale liiga tehakse, otsi abi. Märka, astu ligi, ütle hea sõna, toeta. Lasteabi telefon on 116 111.   

Kui saaksite ühe kuldvõtmekese, mis avaks ükskõik millise ukse või soovi – mille te avaksite?

Et igal lapsel oleks lahke ja päikseline pere ja kodu.

Päisepilt: Õiguskantsleri kantselei

Artikli toimetas noorteinfoportaal Teeviit juunior peatoimetaja Liise Timmo.

Skip to content