Search
Close this search box.
OTSI

Mis on noorteinfo ja Teeviit?

Noorteinfo on 7.-26. aastastele suunatud informatsioon neid ümbritsevast elust, mis on neile arusaadavas keeles ja kujul esitatud. Ehk noorteinfo on kõikidel teemadel, mis võib noorele või lapsele huvi pakkuda.

Noorteinfot luuakse Euroopa noorteinfo harta põhimõtetel, kus muuhulgas pööratakse tähelepanu sellele, et noorteinfo oleks noortele kättesaadav, usaldusväärne, kvaliteetne, professionaalne ning toetaks noorte info- ja meediakirjaoskust. 

Noorteinfol on oluline roll olla toeks noorte sirgumisel täiskasvanuks, pakkudes igal eluetapil neile vajalikku infot, et noored saaksid iseseisvalt teha otsuseid oma elu paremaks juhtimiseks.

Mis on noorteinfoportaal Teeviit?

Teeviit on üleriigiline noorteinfo teenus, mille eesmärk on pakkuda noortele vanuses 7-26a kvaliteetset ja usaldusväärset infot, mida noor saab kasutada oma elu puudutavate valikute ning otsuste tegemiseks.

Teeviit koondab ja vahendab veebilehe ning sotsiaalmeediakanalite kaudu informatsiooni hariduse, õppimise, töö, karjääri, suhete, vaimse ja füüsilise tervise, keskkonna ning ühiskonna alaste teemade osas. Infot leiab artikli, uudise, video, taskluhäälingu ja veebinari formaatides.

Külasta teeviit.ee portaali!

Skip to content