Search
Close this search box.
OTSI

Kas vanemad võivad mind karistada?

Kedagi ei tohi füüsiliselt ega vaimselt karistada. Nii füüsiline kui vaimne vägivald on lapse karistamiseks keelatud. See on lapse õiguste rikkumine.

Füüsiline vägivald on jõu kasutamine ja valu tekitamine lapse karistamiseks: tutistamine, laksu või vitsa andmine, tõukamine, löömine, peksmine. Vaimne vägivald on lapse mõnitamine, alandamine, solvamine.

Vanemad võivad karistamise kasuks otsustada siis, kui vanem tunneb, et ei oska enam muul viisil olukorda lahendada. See on väga vale. 

Ei tohiks segi ajada kehtestatud piire ja karistust. Lapsevanematel on õigus kehtestada piire lapse turvalisuseks ja arenguks ning lastel on vaja kokkulepetest kinni pidada. 

Täiesti õigustatud on lapsevanemate nõue lapsele olla õhtul kindlal kellaajal kodus. See ei ole karistus vaid vanemate soov tagada lapsele turvalisus. 

Kui ikkagi on tekkinud olukord, kus Sinu enda või mõne teise lapse kasvatusel on kasutatud vaimselt või füüsilist vägivalda, siis on vaja sellest viivitamatult teavitada, kas lasteabitelefoni 116 111 või politseid 112.

Lisainfo: Lasteabi

Pilt: Lasteabi Facebook

Artikli toimetas noorteinfoportaal Teeviit juunior peatoimetaja Liise Timmo.

Skip to content