fbpx

Hindamisjuhend maakondlikele arenduskeskustele ja hindamiskomisjonile

Koolinoorte ideekonkursi „Mina suudan“ võistlusideede hindamisjuhend maakondlikele arenduskeskustele ja üleriigilisele hindamiskomisjonile.

1.      Ideekonkursi korraldab Siseministeerium koostöös Sihtasutusega Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Haridus- ja Noorteameti, Eesti Õpilasesinduste Liidu, Eesti Noorteühenduste Liidu, MTÜ-ga Maakondlikud Arenduskeskused ning Eesti Linnade ja Valdade Liiduga.

2.      Ideekonkurss toimub eraldi 6.-9. ja 10.-12. klassi õpilastele. Mõlemast vanuseklassist selgitatakse lõpuks välja kolm parimat võistlusideed.

3.      Võistlusideede hindamine toimub kahes astmes.

3.1.   I aste – laekuvad võistlusideed vaatab üle maakondliku arenduskeskuse moodustatud hindamiskomisjon. Maakondlik komisjon esitab rahvastikuministri moodustatud hindamiskomisjonile kaalumiseks ühe võistlusidee 6.-9. klassi õpilastelt ja ühe võistlusidee 10.-12. klassi õpilastelt. Vajadusel võib esitada lisaks veel ühe ära märkimist vääriva võistlusidee.

3.2.   II aste – rahvastikuministri moodustatud hindamiskomisjon selgitab vastavalt käesolevale hindamisjuhendile ja ideekonkursi statuudile välja kolm parimat võistlusideed 6.-9. klasside arvestuses ja kolm parimat võistlusideed 10.-12. klasside arvestuses. Hindamiskomisjon kinnitab aktiivseimalt osavõtnud kooli auhinna saaja.

4.      Ideekonkurss korraldatakse elektroonilises keskkonnas www.teeviit.ee.

5.      Hindamiskomisjonide töö aluseks on käesolev hindamisjuhend.

6.      Hindamiskomisjonil ei ole õigust nõuda võistlusideede esitajatelt lisainformatsiooni või esitada täpsustavaid küsimusi. Hindamisel lähtutakse üksnes esitatud võistlusidees kirja pandust.

7.      Võistlusideede hindamisel lähtuvad hindamiskomisjonide liikmed järgmistest punktidest:

7.1.   võistlusidee vastab ideekonkursi statuudis kehtestatud eesmärgile. (Min, 0 max 5);

7.2.   võistlusidee esitaja(-d) mõistavad tõstatatud probleemi negatiivset mõju ja analüüsivad seda. (Min 0, max 5);

7.3.   võistlusidees esitatud probleemi lahendus lähtub kodanikualgatuse ja / või vabatahtliku tegevuse võimalustest, on piisaval määral läbi mõeldud ja reaalselt rakendatav. (Min 0, max 5);

7.4.   võistlusidees esitatud probleemi lahendamiseks ja selleks valitud meetodi mõju ühiskonnale ja / või kohalikule kogukonnale on analüüsitud ja reaalselt rakendatav. (Min 0, max 5);

7.5.   võistlusidee on ühtlase kvaliteediga vormistatud, läbimõeldud ja ühtne tervik ning annab alust arvata, et noor mõistab ühiskonda ja / või oma kogukonda mõjutavaid probleeme ning suudab pakkuda neile kodanikualgatuse korras ja / või vabatahtlike abiga läbiviidavaid lahendusi. (Min 0, max 5).

8.      Ideekonkursi hindamine toimub 25 palli süsteemis.

9.      Tulemus kujuneb hindamiskomisjoni liikmete poolt antud hinnete keskmisest.

0
TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus