Kogemuslugu Heleriinilt: pole paremat palka kui sinu ideedega arvestamine

05.11.2018
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Heleriin Veeber on Tallinna 32. Keskkooli abiturient. Ta on erinevates organisatsioonides olnud vabatahtlik alates 2013. aasta märtsist. Kogukonnapraktikat otsustas ta teha Rahvusooper Estonias.


Miks otsustasid praktika teha just Rahvusooper Estonias?
Valisin Estonia, sest mul oli sellega varasemalt positiivne kogemus, kuna olen tuttav mitmete endiste ja praeguste noortetööga tegelevate inimestega ning tänu oma uurimistööle ja vabatahtlikule tööle olen seal veetnud kümneid tunde. Tegelikult sattusin Estoniasse juba 2013. aastal ning nüüd, kui tuli koolis kogukonnapraktika raames leida endale vabatahtlik töö, pöördusin samuti nende poole.

Millised on seal vabatahtlikele mõeldud ülesanded?
Sealsete vabatahtlike peamisteks ülesanneteks on kontserdisaali ettevalmistamine ja hiljem koristamine, olla abiks suviti toimuvates linnalaagrites, igasügisesel teatrilaadal ja laste jõulupidudel.

Kui kaua su praktika kestis?
Praktika kestis kaks nädalat, kuid nagu loomingulistes ametites ikka, ei pidanud ma igapäevaselt kohal käima, vaid sain täita noortetööjuhi antud ülesandeid endale sobival ajal, siiski pidades kinni määratud tähtaegadest.

Millised olid sinu kui vabatahtliku ülesanded?
Praktika ajal pidin koostama Tallinna ja Harjumaa koolide ja lasteaedade kontaktandmete koondtabeli, mis hõlmas endas ligi sada õppeasutust, mida noortetööjuht saab tulevikus kasutada igapäevatöös erinevate teatris korraldatavate haridusprojektide ning nooremale publikule suunatud etenduste populariseerimiseks. Selliseid infomeile saadetakse teatrist koolidesse ja lasteaedadesse umbes kaks korda aastas ning võib öelda, et haridusprojektid on saanud võrreldes mõne aasta taguse ajaga noorema publiku seas üsna populaarseks.

Mida uut sa praktika käigus õppisid?
Kõige rohkem õppisin kogukonnapraktika jooksul püsivust. Lisaks õppisin paremini oma aega planeerima ja nüüd oskan leida kohati liiga kunstipäraselt kujundatud kodulehtedelt üles vajaliku informatsiooni. Selline oskus ei jookse vist kellelgi mööda külgi maha.

Kuidas suhtusid sinusse teised töötajad?
Mu juhendaja ja kõik teised turundusmeeskonnas töötavad inimesed suhtusid minusse äärmiselt positiivselt. Ma arvan, et ühe vabatahtliku jaoks ei ole paremat palka kui tunda, kuidas tema soovide ja ideedega arvestatakse ning saada seeläbi võimalus olla osa suurest organisatsioonist ja teha vabatahtlikuna midagi sellist, mis ka reaalselt kasutust leiab.

Kellele soovitad sa praktikakohaks valida just Rahvusooper Estonia?
Ma soovitan Rahvusooper Estoniat kõigile neile, kes tunnevad huvi muusika ja teatri vastu ning kes tahavad oma vabatahtliku karjääriga algust teha või siis seda mitmekülgsemaks muuta. Kuigi Estonias vabatahtlik olemine ei anna tegevust iganädalaselt või -kuiselt, võib sellest ikkagi saada vabatahtliku jaoks väärt kogemus, sest kunagi ei tea, millal varasemad kogemused või tutvused end kas tööle kandideerides või mõne muu ürituse vabatahtlikuks
kandideerides ära tasuvad.

Artikkel Tallinna 32. Keskkooli lehelt avaldatud Teeviit portaalis 2018. aastal.


Kogukonnapraktika on koolide ja vabaühenduste koostööprogramm, mille käigus saavad õpilased minna vabaühendusse lühipraktikale, kus saab praktilise töökogemuse ja arusaama, et oma tegevustega saab kogukonda meie ümber kujundada.

Osale ka Sina kogukonnapraktika programmis! Kogukonnapraktika annab sulle selgema pildi kodanikuühiskonnast ja kolmandast sektorist ning võimaldab sul laiendada oma maailmavaadet, panna teadmisi proovile, praktiseerida oskusi ebaharilikul moel ning õppida enda kohta midagi sellist, mida sa pole varem osanud märgata või väärtustada. Rohkem infot leiad siit.

Kogukonnapraktika programmi elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend