Haridus- ja Noorteamet avas sel nädalal Kristjan Jaagu kraadiõppe ja välislähetuste stipendiumi taotlusvoorud

Eile, 8. märtsil avanes kaks Kristjan Jaagu stipendiumi taotlusvooru: kraadiõppe stipendiumiga toetatakse magistri- või doktoriõpinguid välisülikoolides ning välislähetuste stipendiumiga toetatakse kuni 30-päevaseid õppetööga seotud välisreise. Haridus- ja Noorteamet ootab taotlusi vastavalt kraadiõppel 6. aprillini ja välislähetustel 27. märtsini 2023.

Haridus- ja Noorteameti rahvusvahelistumise osakonna juhataja Heli Aru-Chabilani sõnul on Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumi eesmärk suurendada rahvusvahelise kogemusega õppejõudude ja teadlaste hulka Eesti kõrgkoolides ning kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide osakaalu Eesti avalikus ja erasektoris.

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumiga toetatakse lühiajalisi õppetööga seotud välisreise, sealhulgas nii konverentsidel ja täienduskursustel osalemist kui ka iseseisvat tööd ja konsultatsioone. Korraga toetatakse kuni 30 päeva pikkust välismaal viibimist. Lähetused võivad jääda vahemikku käesoleva aasta 27. aprillist kuni 30. septembrini.

Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiume on jagatud alates 2003. aastast. 20 aasta jooksul on stipendiaate veidi üle 200. 2022. aastal eraldati 12-le stipendiaadile algavaks õppeaastaks kokku ligi 220 000 euro ulatuses stipendiume ning magistri- ja doktorikraadi asuti omandama Suurbritannias, Iirimaal, Taanis, Rootsis, Soomes, Hollandis, Prantsusmaal ja Ameerika Ühendriikides.

Kraadiõppe stipendiumi makstakse välisülikoolis õppimiseks ning stipendiumi saavad taotleda Eesti kodanikud või Eesti pikaajalise elaniku elamisloaga inimesed, kes on taotluse esitamise hetkel välisülikooli magistri- või doktoriõppesse vastu võetud või kellel on välisülikooli kinnitus vastuvõtuks vajalike dokumentide esitamise kohta.

“Magistriõpinguteks saab stipendiumi taotleda juhul, kui Eesti tööturul on suurenenud nõudlus antud valdkonna spetsialistide järele. Õpinguid toetatakse erialadel, mida Eesti kõrgkoolides õppida ei saa või mille õpetamise ja teadustöö tase väliskõrgkoolis on silmapaisval tasemel. Doktoriõpinguid toetatakse vabalt valitud erialal,” rääkis Aru-Chabilan. Stipendiaadid peavad olema valmis pärast õpinguid asuma tööle omandatud kvalifikatsiooniga ametikohal Eestis. Magistriõppeks stipendiumi saanud üliõpilane peab pärast lõpetamist töötama Eestis kaks aastat, doktorikraadi omandanu kolm aastat.

Kristjan Jaagu välislähetuste stipendiumi saavad taotleda Eesti kõrgkoolide magistri- ja doktoriõppe õppekavade üliõpilased ning Eesti kõrgkoolide noored teadlased ja õppejõud. Lisaks saavad taotluse esitada ka bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse üliõpilased, kes on taotluse esitamise tähtajaks õppekava täitnud vähemalt 120 ainepunkti mahus ning kelle teadustöö võimekust on kõrgelt hinnatud riiklikel või rahvusvahelistel teaduse populariseerimise konkurssidel või teadus- ja arendustöös osalejatena.

2022. aastal määrati välislähetuste stipendium 108-le taotlejale kogusummas ligi 155 000 eurot.

Täiendavat infot mõlema stipendiumi kohta leiab Haridus- ja Noorteameti kodulehelt.

Kristjan Jaagu kraadiõppe stipendiumit tutvustav veebiseminar toimub 21. märtsil kell 14.00-15.00 Teamsi keskkonnas.

 

Kontaktid:
Marilyn Fridolin, stipendiumite ja toetuste büroo vanemspetsialist, marilyn.fridolin@harno.ee, tel 699 9397
Tiina Nõmm, haridus- ja noorteameti kommunikatsioonispetsialist, tiina.nomm@harno.ee, 53323361 

Skip to content