Sündmused

Taotle toetust õpilasürituse korraldamiseks Eesti Teadushurihariduse Liidult

19.08.2020
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

Kõigil huvilistel ja asjaosalistel, kes on antud valdkonnas tegevad, avaneb tänasest võimalus taotleda toetust õpilasürituse korraldamiseks. Toetust jagab Eesti Teadushuvihariduse Liit. Veebilink: https://teadushuvi.ee/toetused/.

Palume antud taotluse tingimuste korraga tutvuda väga tähelepanelikult ning küsimuste korral võite julgesti pöörduda Liidu juhatuse liikme Rasmus Kitse poole (rasmus@teadushuvi.ee või 53751000).

  • Toetuse eesmärk on õpilastele või õpilaste tiimidele võistlusformaadis ürituse läbiviimine, mis loob väljundi loodus-, täppisteaduste ja tehnoloogia (LTT) valdkonna huvihariduses tegutsevatele nooretele (edaspidi Õpilasüritus).
  • Toetatava tegevuse  sihtgrupiks on Eesti üldharidus- ja kutsekoolis õppivad noored vanuses 14-19 eluaastat.
  • Toetuse maksimaalne suurus on 25 000 eurot.
  • Toetuse saaja korraldab vähemalt ühe üleriigilise õpilasürituse, mille üldformaadiks on võistlus.
  • Õpilasüritus peab toimuma 2020 kalendriaastal.
  • Õpilasürituse sisu peab olema erinevaid LTT valdkondi lõimiv ja siduv. Peafookus on robootika ja kaasatud peavad olema lisaks veel vähemalt 4-6 LTT valdkonda.
  • Selleks, et toetlust taotleda, tuleb täita toetuse taotluse vorm.
  • Toetustaotluse esitamise tähtaeg on 06.09.2020 kell 23:59. Taotlussüsteemi ajatempli alusel. Hiljem esitatud taotluseid ei arvestata.
    Edasi loe taotluste tingimuste korrast, mis on leitav SIIT

Edu kõigile ning uute väljakutseteni! Jääme põnevusega ootama Teie kõigi mõtteid ja uusi innovatsioonilisi ideid!

 

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus