Sündmused

ProgeTiigri animatsiooni- ja mängukonkurss lastele ja noortele

09.11.2022
Kärt, Teeviit vabatahtlik

ProgeTiigri 10. sünnipäeva puhul on välja kuulutatud animatsiooni- ja mängukonkurss.

1.png

Kõigil õpilastel alates lasteaiast kuni gümnaasiumi ja kutsekoolini välja on võimalus panna proovile enda programmeerimise oskus ja loovus ning luua põnevaid animatsioone ja mänge.

Osaleda võib individuaalselt, aga ka meeskonnana (2-5 liiget, lasteaias kogu rühmaga). Animatsioonide ja mängude loomiseks kasutatakse programmeerimise veebirakendust Scratch.

Osalejatel tuleb vastavalt oma vanuseastme tinigmustele luua animatsioon või mäng keskkonnas Scratch ning laadoda see failina üle ProgeTiigri lehel olevasse ankeeti. Võistlustöid saab esitada 13. novembrini siin.

Alushariduse tingimused:
Töö: animatsioon
Vahend: Scratch Jr või vabalt valitud vahendid (nt robotid, joonistused, plastiliinist vm figuurid. Pilt peab olema liikuv)
Tingimused: Animatsioonis kasutatakse vähemalt ühte ProgeTiigri tegelast

I ja II kooliastme tingimused:
Töö: animatsioon
Vahend: Scratch veebirakendus
Tingimused: Animatsioonis kasutatakse vähemalt ühte ProgeTiigri tegelast ning kokku vähemalt kahte tegelast

III kooliastme, gümnaasiumi ja kutsekooli tingimused:
Töö: mäng
Vahend: Scratch veebirakendus
Tingimused: Animatsioonis kasutatakse vähemalt ühte ProgeTiigri tegelast ning kokku vähemalt kahte elementi järgmistest: tegelane reageerib (nt kui miski teda puudutab), mängija saab tegelast juhtida (nt noolte või hiirega), punktiarvestuse programmeerimine, taimeri programmeerimine.

Kõiki esitatud töid hinnatakse viies vanuserühmas: lasteaiad, põhikooli I kooliaste (1.-3. klassid), II kooliaste (4.-6. klassid), III kooliaste (7.-9. klassid), gümnaasiumid ja kutsekoolid. Ekspertidest koosnev žürii hindab tingimustele vastavust, loovust, originaalsust, tehnilist teostust ja kas esitatud animatsiooni või mängu lõpptulemus oli kvaliteetne ja visuaalselt kena. Kõigis viies vanuseastmes selgitatakse välja kolm parimat ja kõigi osalenute vahel loositakse välja hulgaliselt ProgeTiigri sünnipäeva meeneid. Tulemused tehakse teatavaks õpilasürituse lõppedes peale 19. novembrit.

Rohkem infot leiad siit: https://projektid.edu.ee/pages/viewpage.action?pageId=144343639 ja

https://www.tallinn.ee/et/noorteinfo/uudis/progetiigri-animatsiooni-ja-mangukonkurss-lastele-ja-noortele

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus