Sündmused

Pädevuste arendamise koolitused

15.09.2021
Diana Zvonkova

Edu ja Tegu raames toimuvad koolitused on suunatud ettevõtlus- ja karjääriõppe moodulite ja ainekavade rakendamise toetamiseks, õppijate ettevõtluspädevuse arendamiseks lähtudes välja töötatud ettevõtluspädevuse mudelist ja ettevõtlusõpetajate baasoskuste arendamiseks. Selleks pakume põhjalikke koolitusprogramme ning üksikkoolitusi.
* moodulite rakendamist toetav koolitus
** õppija ettevõtluspädevuse arendamist toetav koolitus
*** ettevõtlusõpetaja baasoskusi arendav koolitus

Vaata erinevaid koolitusi ja nende ajakavasid siit: https://ettevotlusope.edu.ee/koolitused/

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus