Sündmused

Osale noorteinfo baasteadmiste koolitusel YIntro Tallinnas

10.01.2022
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Veebruaris toimub YIntro noorteinfo baasteadmiste koolitus Tallinnas.

Viimased aastad on näidanud noorteinfotöö teadliku korraldamise vajalikust väga selgelt. Vastavad teadmised ja põhimõtted noorteinfotööks saad just YINTRO koolituselt, mis on kokku pandud arvestades tänaseid vajadusi ning varasemaid kogemusi.

YIntro on ERYICA (European Youth Information and Counselling Agency) koolitusprogramm, mille üldeesmärk on aidata kaasa noorteinfo kättesaadavuse tagamisele ja teenuse arendamisele, selle kvaliteedi parandamisele. 

Koolitus koosneb lühikestest interaktiivsetest loengutest, töötubadest ning osalejate poolt läbiviidavatest praktilistest ülesannetest nelja erineva mooduli teemadel:

Teema 1: Noorteinfo areng ja põhimõtted

Teema 2: Noorteinfo praktikas

Teema 3: Noortega töötamise kunst noorteinfo keskkonnas

Teema 4: Noorteinfo töö jätkusuutlik areng

Tutvu ka YIntro tutvustava inglise keelse infoga: www.eryica.org/yintro 

 

TALLINNA KOOLITUS:

4.-5. veebruar I osa

25.-26. veebruar II osa

*Kahe osa vahele jääb Moodle põhine e-õpe

Koolituse sihtrühm on noortega töötavad spetsialistid (huvijuhid, noorsootöötajad, noorsootöö koordinaatorid, spetsialistid jne), kes igapäevaselt töötavad noortega või korraldavad noorteinfotööd.

Registreeri koolitusele hiljemalt 24.01 siin: https://forms.gle/u2a1rJEtN9DZmsSR9

Kohtade arv on koolitusel piiratud ning suure huvi korral jätame endale õiguse valida osalejaid vormis kirjeldatud motivatsiooni põhjal. Koolituse täies mahus läbinutele väljastatakse ERYICA tunnistus.

Koolitus toimub kontaktkoolitusena ning järgitakse kõiki valitsuse kehtestatud piiranguid ja reegleid (sh kontrollitakse vajadusel COVID tõendi olemasolu). 

Koolitust viivad läbi ERYICA koolitajad Mariliis Maremäe ja Mari-Liis Vanaisak.

 

Koolituse viib ellu MTÜ Project Spirit Haridus- ja Noorteameti tellimusel.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Haridus- ja Noorteameti poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondist kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ raames.

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus