Sündmused

Konkurss „Vaata mind!”

15.10.2020
Mark Martin Kaalma

Hea õpetaja, pane nüüd tähele!

Esmakordselt on Maanteeamet sidunud oma varasemad konkursid ja tulnud välja uut laadi liiklusohutuskonkursiga. Seoses sellega kutsume üles 7.–9. klassi õpilasi osalema loovkonkursil Vaata mind! Teemaks on kõrvaliste tegevuste ennetamine ja/või enda nähtavaks tegemine liikluses.

Konkursi eesmärk on panna noori mõtlema liikluses küsimusele Miks? ning olema positiivseks eeskujuks oma eakaaslastele õigete liiklushoiakute ja -käitumise kujundamisel.

Eesmärgi saavutamiseks tuleb konkursil osalejal koostada ja läbi viia enda valitud sihtgrupile aktiivõppetegevus. Konkursil osalemine toetab riiklikus õppekavas Tervis ja ohutus III kooliastmele õpiväljundite saavutamist, näiteks on võimalik seda siduda loovtööga ja/või integreerida erinevate ainetega. Vaata ideid, kuidas konkursil osalemist lõimida õppetöösse.

Premeerimine individuaalsete auhindadega nii silmapaistvamaid õpilasi kui ka nende õpetajat(õpetajaid).

Esitatud tööde arv klassi/kooli kohta pole piiritletud.

Siit leiad plakatid, mis on mõeldud koolis välja printimiseks!

Konkurssi töid ootame kuni 1. detsembrini 2020 siia samale lehele (lehe alumises osas).

Lisainformatsioon: liis.sepp@mnt.ee ja darja.lukasenko@mnt.ee

Vaata mind plakat

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus