Sündmused

Harno ootab üle-eestilise noorsootöö nädala projektitaotlusi

13.10.2022
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

Toetusmeetme “Üle-eestiline noorsootöö nädal 2022” raames saab taotleda projektitoetust Euroopa noorte aasta raames üle-eestilise noorsootöö nädala egiidi all toimuvatele tegevustele. Välkvoor on avatud kuni 17.10.2022 ja taotlusvooru eelarve on 80 000 eurot. 

Meetme eesmärk on tuua esile noortele suunatud võimalused, pakkuda noortele tegevusi, osalusvõimalusi ja luua noortega töötavatele spetsialistidele võimalusi noorte paremaks toetamiseks ning võimaluste loomiseks vastavalt noorsootöö nädala ja Euroopa noorte aasta eesmärgile ning fookusteemadele. 

Taotlemine: 

 • on avatud Haridus- ja Teadusministeeriumi konkursiveebis aadressil https://konkursiveeb.edu.ee/ 10.10.2022 kuni 17.10.2022 kell 23.59.  
 • oodatud on tegevused, mis toimuvad nii noorsootöö nädalal, kui ka sellele järgnevalt.   

Toetust saavad taotleda:  

 • kohaliku omavalitsuse asutus või eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevuseks on põhimääruse või põhikirja kohaselt noorsootöö ja/või huvihariduse ja/või huvitegevuse korraldamine ja läbiviimine või arendamine; 
 • eraõiguslik juriidiline isik, mille liikmetest, vastavalt põhikirjale, on vähemalt kaks kolmandikku on noored;  
 • kohalik omavalitsus, mille juurde on moodustatud noortevolikogu; 
 • avalikes huvides tegutsev noorte-, huviharidus-, huvitegevus- või haridusvaldkonna katus- või esindusorganisatsioon, mis vastavalt põhimääruse või põhikirjale tegeleb üleriigiliselt nooroostöö valdkonna, huviharidus-, huvitegevus- või haridusvaldkonna arendamisega;  
 • akadeemilist kõrgharidust ja/või rakenduskõrgharidust pakkuv õppeasutus, millel on vastavalt õppekavale noorsootööalane eriala. 

Toetatavate tegevuste kategooriad:  

 • Infotegevused- ja sündmused, sh materjalide loomine, mis toetavad noorte loovust ja enesearengut ning mis on seotud noorsootöö nädala ja Euroopa noorte aasta eesmärkide ja fookustega; 
 • Infotegevused- ja sündmused, sh materjalide loomine, noortega töötavatele spetsialistidele oskuste ja teadmiste arendamiseks eesmärgiga toetada noorte loovust ja enesearengut ning mis on seotud noorsootöö nädala ja Euroopa noorte aasta eesmärkide ja fookustega; 
 • Infotegevused- ja sündmused, sh materjalide loomine, mis toetab mitmekultuurilises keskkonnas formaalset ja mitteformaalset õppimist, lõimumist ja aitab toetada eesti keele säilimist ning õpet eesmärgiga toetada noorte loovust ja enesearengut ja/või noortega töötavatele spetsialistidele oskuste ja teadmiste arendamiseks eesmärgiga toetada noorte loovust ja enesearengut. 

Toetuse üldised tingimused:  

 • Toetuse saaja peab tegevuses arvestama üle-eestilise noorsootöö nädala ja Euroopa noorte aasta eesmärki ning teemafookuseid.  
 • Taotlusvoorus toetatakse ühte toetatavate tegevuste kategoorias nimetatud tegevust taotleja kohta. 
 • Maksimaalne toetussumma ühe taotleja kohta on 4000 eurot.   
 • Projekti abikõlblikkuse periood algab taotlusvooru tulemuste kinnitamise kuupäevast ja lõppeb 16. detsembril 2022.  

Enne taotluse täitmist tutvu kindlasti järgnevate dokumentidega, mis on abiks eduka taotlus esitamisel: 

Info allikas: https://harno.ee/uudised/harno-ootab-ule-eestilise-noorsootoo-nadala-projektitaotlusi.

Lisainfo: 

Kadri Koort   
Valdkonnajuht 
Noorteosakond  
Haridus- ja Noorteamet  
5695 5279 
kadri.koort@harno.ee 

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus