Eva Maria kogemuslugu: “Eluks valmis” projekti loomisest

Kas Sina oled end õpetaja loengut kuulates avastanud mõtetelt “Miks me seda õpime? Sellist valemit mul küll kunagi vaja ei lähe.”? Kui vastasid jah, siis saan sind lohutada faktiga, et sa pole ainuke! 77% küsitlusele vastanutest arvab, et koolis peaks õpetama rohkem eluks vajalikke praktilisi teadmisi. 

Mina olen sel teemal mõelnud juba alates kaheksandast klassist. Tänaseks olen ülikooli 2. kursusel ning oma mõtetele igati kinnitust leidnud – kool ei valmista meid päris eluks ette. Kui tahtsin ülikooli alguseks iseseisvuda ehk minna vanematest eraldi elama, avastasin end siiski iga mõne aja tagant emale helistamas ja abi palumas. Kuidas veenäitu võetakse? Palju kuus toidule raha peaks arvestama? Kas ühistu koosolekutel pean käima mina või üürileandja? – need on vaid mõned küsimused paljudest, mida esimestel kuudel vanematele esitasin. 

Umbes viis aastat hiljem, tohutu elukooli võrra targem, lõin Ettevõtlike Noorte Koja (JCI) koosseisus sellise projekti nagu “Eluks valmis”. Projekti missioon  on põimida kooliharidusse rohkem eluks vajalikke teadmisi. Selleks oleme loomas interaktiivset veebiõpikut e-koolikott.ee keskkonda, mis käsitleb neid elulisi ja vajalikke teemasid, mida riiklikus õppekavas ei käsitleta ning mille õpetamiseks pole täna õpetajal veel piisavat abimaterjali. Praeguseks on valminud kolm õpikuteemat: nendeks on “Ajaplaneerimine”, “Tööõigus ja -ohutus” ning “Eluasemekulud, üürileping ja potentsiaalsed avariiolukorrad kodus”. Viimane neist käsitlebki just neid teemasid, mida eelnevalt mainisin. Aga praktilised teadmised ei piirdu vaid nende kolmega. On palju teadmisi, mille omamine aitaks noorel inimesel kiiremini ja vähemvalulikult areneda iseteadlikuks, ennastjuhtivaks ja täisväärtuslikuks ühiskonnakodanikuks. Uuendatud kujul eesti vanasõnagi ütleb, et oma vigadest tuleb õppida, kuid tark inimene õpib teiste vigadest.

Sellepärast oleme hetkel loomas järgmist seitset õpikuteemat, milleks on “Keskkonnasäästlik eluviis”, “Tasakaalukas eluviis”, “Õigused ja kohustused”, “Riiklikud toetused ja teenused”, “Kodumajandus”, “Rahatarkus” ja “Enesejuhtimine”. 10-peatükiline õpik peaks valmis saama Eesti Vabariigi aastapäevaks, kuid tõsiasi on see, et teemasid, mida avada, on veel ning töö kindlasti ei katke. 

Selleks, et “Eluks valmis” projektile soovi korral oma panus anda võiksid seda tutvustada oma ühiskonnaõpetuse või inimeseõpetuse õpetajale, vastata meie uurimisküsimustikule siin, järgida meie sotsiaalmeedia kanaleid ning kui Sinus tärkas kihk ka ise sisuloomes kaasa lüüa, kirjuta meile oma mõtetest meilile (eluksvalmis.jci@gmail.com). 

Artikkel on avaldatud aastal 2022.

Skip to content