Eva Maria Hanson: Eesti noored eluks valmis!

Kas Sina oled end õpetaja loengut kuulates avastanud mõtetelt “Miks me seda õpime? Seda mul küll kunagi vaja ei lähe.”? Kui vastasid jah, siis saan sind lohutada faktiga, et sa pole ainuke! 77% küsitlusele vastanutest arvab, et koolis peaks õpetama rohkem eluks vajalikke praktilisi teadmisi. 

Mina olen sel teemal mõelnud juba alates kaheksandast klassist. Tänaseks olen gümnaasiumi ammu lõpetanud ning oma mõtetele igati kinnitust leidnud – kool ei valmista meid päris eluks ette. Kui tahtsin ülikooli alguseks iseseisvuda ehk minna vanematest eraldi elama, avastasin end siiski iga mõne aja tagant emale helistamas ja abi palumas. Kuidas veenäitu võetakse? Palju kuus toidule raha peaks arvestama? Kas ühistu koosolekutel pean käima mina või üürileandja? – need on vaid mõned küsimused paljudest, mida esimestel kuudel vanematele esitasin. 

Umbes viis aastat hiljem, tohutu elukooli võrra targem, lõin Ettevõtlike Noorte Koja (JCI) koosseisus sellise projekti nagu “Eluks valmis”. Projekti missioon  on põimida kooliharidusse rohkem eluks vajalikke teadmisi. Selleks oleme loonud interaktiivse veebiõpiku e-koolikott.ee keskkonda, ning ainekava kogu Eesti õpetajatele läbi viimaks oma koolis valikainet “Eluks valmis”. See aine käsitlebki neid elulisi ja vajalikke teemasid, mida riiklikus õppekavas ei käsitleta ning mille õpetamiseks pole täna õpetajal veel piisavat abimaterjali. Tänaseks on ainekavas kaetud lausa  kümme elulist teemat, mida noortel  iseseisva elu alguses vaja on. Nendest kõige oodatuim oligi just “Eluasemekulud, üürileping ja potentsiaalsed avariiolukorrad kodus”.  Aga praktilised teadmised ei piirdu kindlasti vaid nende kümnega.

On palju teadmisi, mille omamine aitaks noorel inimesel kiiremini ja vähemvalulikult areneda iseteadlikuks, ennastjuhtivaks ja täisväärtuslikuks ühiskonnakodanikuks. Uuendatud kujul eesti vanasõnagi ütleb, et oma vigadest tuleb õppida, kuid tark inimene õpib teiste vigadest.

Lisaks formaalhariduse edendamisele, jagame väärtuslikku ja noortepärast materjali ka oma sotsiaalmeediakanalites – TikTokis, Instagramis ja Facebookis. Jälgi kindlasti, et olla Eluks veel paremini Valmis!

Selleks, et “Eluks valmis” projektile soovi korral oma panus anda võiksid seda tutvustada oma ühiskonnaõpetuse või inimeseõpetuse õpetajale, ning kui Sinus tärkas kihk ka ise sisuloomes kaasa lüüa, kirjuta meile oma mõtetest meilile (evamaria@eluksvalmis.ee)

Artikkel on avaldatud aastal 2023.

Skip to content