Eliise Tiidussalu Lääneranna noorteportaali loomisest: noorte jaoks on oluline kommunikatsioon ja meedia

20.05.2020
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Teeviit uuris uut algatust –  Lääneranna noorteportaal. Tegime intervjuu Eliise Tiidussaluga, kes räägib noorteportaalist ning selle loomisest. 

Eliise, kes sa oled ja kust tuled? Milline on Sinu kogemus noorsootöös ja millega hetkel tegeled?

Olen üks praegustest Lääneranna Noortekeskuse noorsootöötajatest, pärit olen Saaremaalt, kuid praegusesse Lääneranna valda kolisin juba kooliajal. Tavaliselt minnakse maalt linna kooli, aga mina tegin vastupidi, tulin linnast maale kooli ning seejuures sai võimalikuks ka palju, mis linnas oleks ilmselt märkamata jäänud. Üks väga hea sõber jagas kunagi minuga mõtet, mida olen siiamaani ja igal pool järginud “Sinna kus ei ole, on võimalus luua”. 

Minu esimene kogemus noorsootöös sai alguse tegelikult juba keskkoolis, tänu õigetele ja ägedatele inimestele, suurele koostööle oli võimalik teha palju. Tol ajal meil täiskohaga noorsootöötajat ei olnud ning noortekeskus seisis tühjana. Võtsime ette noorsootöö vajalikkust tõestada ning koondasin enda ümber noori, kellega koos Lihula noortemaja taaskäivitamist alustasime. Kui keskkooli lõpetasin, oli soodne pinnas loodud ja noortekeskuse võttis ilusti üle juba täiskohaga tööle tulnud värske noorsootöötaja. Mina ise lendasin Gruusiasse, kus selgus, et alustan uue noortekeskuse käivitamist. Tegelikult läksin tegema EVS-i, aga juhtus nii, et sattusin noortekeskusesse, mis vajas samuti eestvedajat ja protsessi käivitajat. Lihula õpetas mind palju ning asjade algatamistest ja käivitamistest sai osa minu elust. See on jäänud minuga ka teistes valdkondades, ronin üldjuhul kiiresti tippu ja kui tunnen, et minu töö on tehtud ja oskused omandatud, on aeg liikuda edasi uute väljakutsete poole. Olen üks paras Hunt Kriimsilm, ühte ametit ma pidada ei suuda, elu peab olema põnev ja väljakutsete rohke ning selleks, et edasi liikuda ja areneda, tuleb osata mõista, millal oleme eesmärgi omastanud ning millal on aeg edasi liikuda. 

Kuidas ja miks sündis idee teha Lääneranna noorteportaal?

Kõik mis juhtub, juhtub põhjusega ja elu liidab sarnaselt mõtlevaid inimesi. Praeguse portaali esialgne idee pärineb Lääneranna valla spordi- ja noorsootöö spetsialistilt Annika Urbelilt, kes juba aasta tagasi nägi praeguse portaali loomise vajadust. Minuni jõudis portaali esialgne põhi, mida üles ehitada, mõned kuud tagasi. Eks muidugi kahtlesin, kas olen piisavalt pädev, et selline vastutus võtta. Kooliajal tegelesin aktiivselt küll koolilehe toimetusega ja toimetasime samuti veebiportaali,  aga sellest on piisavalt aega möödas ning emakeeles kirjutanud ei ole ma enam aastaid – viimased aastad välismaal elades on eesti keel ja kirjalik väljendusoskus pigem kaugeks jäänud. Väljakutseid jagub.

Ühel hetkel alustades, mõistsin, et kommunikatsioon ja meedia on noorte jaoks oluline teema ning noorteinfo koondamisel on suur vajalikkus. Lisaks on noorsootöö tegijatele oluline, et tekiks ühine infosüsteem ning süstematiseeritud arhiiv, mis kajastaks noortekeskuses toimuvat. Usun, et veebilehe toimetamine annab ka noortetoimetuses kaasa löövatele noortele reaalse kogemuse ja viib neid kokku inspireerivate inimestega. Toimetuse töös osaledes on noortel endil võimalik kajastada neile olulisi teemasid ning loodetavasti aitab see tulevikus avada vajalikke uksi. Minu jaoks on äärmiselt oluline portaali toimetades ja selle tegevust koordineerides, et noored saaksid võimalikult palju kaasa rääkida.

Kuidas hakati portaali looma ja millised protsessid ellu kutsusid?

Portaali loomisel oli minu jaoks oluline, et seda tuleb teha koostöös noortega. Kui toimetame noorteportaali, peame lähtuma noorte nägemusest – noored võivad kohati olla isegi pädevamad ja on avatumad, kui paljud täiskasvanud. Meie hulgas on meeletult palju multitalente, keda võiks maailmale vaikselt juba tutvustada.

Esmalt jagasime olemasolevaid ideid kogu valla noorsootöötajatega, peale arvukaid kirjavahetusi, videokõnesid ja info kogumist, sai koostöös noorsootöötajatega kokku nii keskuste- kui noorteinfo sisu. Koos noortekeskuse juhataja ning valla spordi-ja noorsootöö spetsialistiga panime kokku ka ülejäänud sisupoole (projektid, ühinguid, malevaid jm) ja mis kõige olulisem, oli kellelt nõu ja tuge küsida. Koostöö on meeletult oluline. Kirjeldamatult suureks abiks on olnud ka portaali kujundaja, kes mind Zoom’i vahendusel portaali keskkonda haldama õpetas ja vahel ka nii nädalavahetustel kui hilistel tundidel kõikvõimalikele tehnilistele küsimustele lahendusi leidis. 

Portaali loomine ei oleks olnud võimalik ilma ägedate noorteta. Alustades tegin mitu sotsiaalmeedia gruppi, kus kokku peaaegu, et 20 aktiivset ja meeletult olulist liiget on. Igaüks on portaali loomisesse omamoodi panustanud.

Kuidas olid noored kaasatud loomise protsessi ning mida nad ise konkreetselt tegid või teha said?

Noored on olnud kaasatud päris algusest peale, eks see meeskonna kujunemine võtab samuti aega, nõuab omavahelist suhtlemist, üksteise mõistma ning tundma õppimist. 

Töö käigus sai selgemaks ka eesmärk: portaal tuleb eelkõige nende noorte jaoks, kellel on soov ise kaasa lüüa ning kellega koos jõuame rohkemate noorteni. 

Erinevaid ülesandeid, millele noored on lahendusi leidnud, on palju: kes on kokku pannud pildimaterjali, kes tegelenud videotega, kes on hakanud koondama olulisi artikleid, kes on asunud usinasti kirjutama ning kes on lihtsalt kõiki meid hingest toetanud. Oleme teinud palju ühiseid videokõnesid, vahetanud ideid, oleme personaalselt üks-ühele arutlenud, mida ja kuidas edasi. Olen alati öelnud, et kõik ideed on oodatud ning usun, et noortel on julgus neid ideid jagada. 

Praegune ja edasiminev töö on väga suurel määral just noortega. Enamasti küll noortetoimetuse noored, kellega “one by one” arutame pooleliolevat või alustavat lugu, käsil on mitmed teemad. Kellel on juba rohkem kogemust, kellel veel mitte- ühesõnaga, portaali sisu tuleb noortelt endilt ning veel on ka neid, kes panustavad ja kaasa mõtlevad, kuid otseselt toimetuses ei ole. Mina olen siinjuures ainult koordineeriv, toetav ning abistav taustajõud, kes ühel hetkel kõik nähtavaks teeb. 

Siinkohal ka üleskutse: igaühe idee ja mõte on rohkem kui oodatud! Noori, kellel soov kaasa mõelda, andke endast märku! Kui kusagil leidub mõni keeletoimetaja, kellele noorte tegemised korda lähevad, palun anna Sinagi endast teada!

Teil on portaalis vahvad vaheklipid, kuidas sündis idee need luua ja kuidas teostasite?

Meil on meeletult vedanud, et Lihula noortemajas on videograafia huvilised noored, kes eelmise aasta detsembris said valmis lühi-loodusfilmi, mis jõudis ka kohaliku kino ekraanile. Sellest sai alguse noorte enda loodud videograafia bränd Nortsi Productions, kes on loonud meeletult palju ägedaid klippe, mis kogu portaali ilmestavad ning sisu visuaalselt edasi annavad.

Ideid, mida kõike ja kuidas videoga saaks edasi anda, on palju, aga et isegi ühe video kokku panemine on väga suur töö, vajaksime suuremat meeskonda ning lisatunde ööpäeva.

Kirjelda veidi, millist infot ja teavet noored portaalist saavad.

Portaal on päris mahukas, aga eelkõige leiab portaalist infot noortele suunatud ja toimuvatest sündmustest, konkurssidest, Lääneranna vallas asuvatest kohtadest (noortekeskustest, huvitegevuse võimalustest, sportimispaikadest jm) kuhu minna, ühingutest, mille tegevusega vallas liituda ning üldiselt noorsootöö võimalustest – tehtud ja toimuvatest projektidest, malevatest, rahvusvahelise noorsootöö võimalustest, noortevolikogu tegemistest jne.

Eraldi roll on kommunikatsioonil ja noori puudutavatel lugudel, mida üheskoos loome.  Eeskujud, motiveerivad ja innustavad persooni- ning arvamuslood, kajastame olulisemaid sündmusi ning anname noortele võimaluse enda häält kuuldavaks muuta.

Küsis Teeviit sisuloome tiimi juht Maris Praats 2020. aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend