Noorte infomess Teeviit 2017 | EKSPONENDID 2017
17729
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17729,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-5.4.5,vc_responsive
 

EKSPONENDID 2017

 

Eksponentide nimekirja nägemiseks vajutage valdkonna nimetuse peale ning eksponentide nimekiri avaneb automaatselt.

 

Vaata SIIT, kus eksponendid paiknevad.

 

ÜHISKONDLIK AKTIIVSUS

1 – Nopi Üles

Noorte piirkondlikute ideede projektifond Nopi Üles on mõeldud 7-26 aastaste noorte kogukondlike omaalgatuslike ideede elluviimise toetamiseks. Tegevused edendavad noorte aktiivset eluhoiakut, panustades kodukoha arengusse. Iga projekt, milleks võib olla näiteks sündmus, üritus, koolitus või vahendi soetamine, leiab toetust kuni 2000 euro väärtuses. Projekte rahastatakse kuni 2018. aastani.

 

2 – Ametiühingute Noored

Eesti Ametiühingute Keskliitu (EAKL) kuulub 18 haruametiühingut, mis ühendavad riigi- ja omavalitsusasutuste töötajaid, haritlasi, tervishoiutöötajaid, transporditöötajaid (sh maantee-, raudtee-, mere- ja õhutransport), tööstustöötajaid (energeetika, kerge- ja toiduainetööstus, puidutöötlemine, metallitööstus), ajakirjanikke ning teenindussektoris hõivatuid (posti-, side-, kaubandus-, teenindus-, hotelli- ja puhastussektori töötajaid jt).

 

5 – Vabad Noored

Noorteühendus Vabad Noored on Eesti Vabaerakonna koosseisus tegutsev ühing, mille eesmärgiks on laiapõhjaline noorte kaasamine poliitilisse ellu, noortega seotud poliitikate kujundamine, suhtlemine avalikkusega, sihtrühma huvide kaitsmine ja panustamine Vabaerakonna arengusse. Ühenduse poliitiliseks missiooniks on demokraatliku, kaasava ja Euroopasse kuuluva Eesti arengusse panustamine.

 

6 – Noored Sotsiaaldemokraadid

Oleme noored keda ühendab ühine soov Eesti elu paremaks teha. Paljud meist on oma kogukonna liidrid- õpilas- ja üliõpilasesindajad, noortekogude ja noortevolikogude liikmed, sportlased, kultuuritegijad. Meid kõiki ühendavad sotsiaaldemokraatia põhiväärtused- võrdsus, solidaarsus ja õiglus.

 

9 – Sinine Äratus

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna noorteühendusel on eriline roll. Noorte kanda on rahvusliku ja ökoloogilise maailmatunnetuse hoidmine nii erakonna sees kui ka väljaspool seda – kodus, koolis, sõprade ringis ja hiljem omaenda perekonda luues.

 

10 – Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik

Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustiku (SEV) põhikirjaline eesmärk on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis ning sotsiaalse ettevõtluse väärtustamine tegevusvaldkonnana meie ühiskonnas. Messil soovime tutvustada noortele Changemakers Academy projekti, mis toimub juba teist aastat ning mille eesmärgiks on noortele õpetada praktilisi tänapäeva oskuseid ning viia nad kokku lahedate sotsiaalsete ettevõtetega.

 

11 – Eesti Keskerakonna Noortekogu

Eesti Keskerakonna Noortekogu tegevuse eesmärgid on: 1. Arendada tsentristliku maailmavaatega noorte huvidele vastavat ühistegevust. 2. Tutvustada noorte hulgas Keskerakonna ideid ja tsentristlikku maailmavaadet. 3. Kaasa aidata poliitilise kultuuri taseme tõstmisele. 4. Arendada koostööd demokraatlike organisatsioonidega kodu- ja välismaal. Noortekogu võib olla rahvusvaheliste organisatsioonide ning teiste poliitiliste liikumiste ja organisatsioonide liige.

 

12 – AIESEC

AIESEC on maailma suurim noorteorganisatsioon, mis tegutseb üle 120 riigis üle maailma. Meie põhieesmärk on arendada noortes juhtimisoskusi läbi praktiliste kogemuste. AIESECi kaudu saab minna välismaale kas vabatahtlikuks või tööpraktikale.

 

13 – Eesti Skautide Ühing

Eesti Skautide Ühing on noortele mitteformaalset haridust pakkuv üleriigiline noorteorganisatsioon, mis on osa üle 40 miljoni liikmega skautide maailmaorganisatsioonist. Meie eesmärgiks on luua Eestis elavatele noortele mitmekesine keskkond, mis annab julguse end proovile panna, leida üles oma tugevused ja sirguda aktiivseteks, hästi toimetulevateks ja erinevustesse sallivalt suhtuvateks kogukonna liikmeteks. Selle saavutamiseks teeme lisaks noortetööle oma parima, et arendada ka Eesti noortevaldkonda, tehes aktiivset koostööd Eesti riigiasutustega ja noorte valdkonnaga seotud vabakondlike katusorganisatsioonidega.

 

14 – IRL Noored

IRL Noored on konservatiivne noorteorganisatsioon, kes tegutseb selle nimel, et meie järelkasv oleks laia silmaringiga, oma võimalustest teadlik, teotahteline ja elurõõmus. IRL Noored on kõige elujõulisem ja atraktiivsem noorteorganisatsioon Eestis, mis osaleb aktiivselt Eesti ühiskonnaelu korraldamises ning pakub ettevõtlikele ja poliitikahuvilistele noortele parimaid arenguvõimalusi.

 

15 – Eesti Noorteühenduste Liit

Eesti Noorteühenduste Liit (ENL) on katusorganisatsioon, mis ühendab 130 Eestis tegutsevat noorteühendust ja osaluskogu. ENL usub, et iga tee saab alguse unistusest. Meie unistame tugevatest ja teovõimelistest noorteühendustest. Näeme palju tegusaid noori, kes mõjutavad ja muudavad ühiskonda paremuse suunas. ENLi peamisteks eesmärkideks on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

ENL toob messile endaga kaasa 7. detsembril Eesti Gaidide Liidu ja Tartu Ülikooli Rohuteaduse Seltsi ning 8. detsembril Eesti Reformierakonna Noortekogu, Juvente Eesti ning JA Alumni Estonia.

 

RAHVUSVAHELISUS

17 – Euroopa Liidu Maja 

Euroopa Liidu Maja eesmärgid on:

  • selgitada Eesti inimestele, kuidas ELi poliitika mõjutab nende elu;
  • anda Eesti valitsusele, riigiasutustele ja teistele huvitatud isikutele usaldusväärset teavet ELi kohta;
  • anda Eesti pressile ja meediale infot olulisematest sündmustest ELi poliitikas;
  • vahendada Euroopa Komisjoni sõnumeid Eesti elanikele;
  • anda komisjonile teavet Eestis aset leidvate olulisemate poliitiliste, majanduslike ja ühiskondlike sündmuste kohta.

 

20 – Work & Travel

Kultuurivahetusprogrammid noortele välismaale. Hooajatööprogrammid. Camp America. Au pair in America.

 

21 – YFU Eesti

YFU Eesti on Eesti tunnustatuim ning pikaajaliseim rahvusvahelise õpilasvahetusega tegelev organisatsioon.

 

22 – University College Birmingham

University College Birmingham on ettevõtjate ja tööstuse poolt väga austatud, kuna pakub karjäärile orienteeritud haridust ja koolitust. UCB on spetsialiseerunud kutseõppe kursustele nii kõrg- kui edasise hariduse sektorites ning nende poolt pakutavad praktikavõimalused on kasvutrendis. Enamus meie bakalaureusõppe kraadidest on akrediteeritud Birminghami ülikooli poolt, mis on üks maailma parimaid akadeemilisi institutsioone. Meie suurepärane maine tähendab, et ülikool on populaarne valik rahvusvaheliste tudengite seas, kes meiega liituvad enam kui 60-st riigist. Me oleme pühendunud pakkumaks parimaid tingimusi kõigile oma tudengitele ning investeerime 100 miljonit naela terviklikule parenduspaketile, mis aitab meil oma suurepärast mainet kindlustada.

 

25 – Välismaale õppima

ASSE Eesti saadab vahetusõpilasi ja vahetusüliõpilasi välismaale õppima.

 

27 – SA Archimedes

Rahvusvahelised haridus- ja noorte programmid, stipendiumid.

 

31 – Seiklejate Vennaskond

Seiklejate Vennaskond on noorteorganisatsioon, mis aitab noortel avastada maailma läbi seikluse. Pakume noortele vanuses 13-30 võimalusi osaleda rahvusvahelistes projektides nagu noortevahetused, koolitused ja Euroopa vabatahtlik teenistus.

 

TERVIS JA TURVALISUS

 

49 – Sisekaitseakadeemia

Sisekaitseakadeemia on siseministeeriumi haldusala kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele (sh politseile, piirivalvele, päästealale, samuti justiits- ning maksu- ja tollisüsteemile). Viime neis valdkondades läbi ka teadus- ja arendustööd ning pakume juba töötavatele spetsialistidele täiendkoolitust kõigis erialastes küsimustes.

 

49 – Maksu- ja Tolliamet

Maksu- ja Tolliamet tegeleb riigitulude haldamise, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamise ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmisega.

 

50 – Teooria.ee

Teooria.ee on kvaliteetne liiklusteooria e-õppe täislahendus, mis tõstab autokooli konkurentsivõimet ja tema teenuse väärtust õpilase jaoks. Samas ei pea autokool ise arendustööd tegema. Pakume alati värskeid õppematerjale, uusi õppemeetodeid, mugavat haldussüsteemi. Teooria.ee on populaarne õpilaste seas ning tõhus turunduskanal.

  

51 – One Touch Condoms

Meditsiini-ja tervisetoodete tootmine ja turustamine.

 

97 – Tartu Tervishoiu Kõrgkool

Tartu Tervishoiu Kõrgkool on nii Eestis kui ka rahvusvaheliselt tunnustatud nüüdisaegse õpikeskkonnaga tervishoiu-, teeninduse- ja sotsiaalalast koolitust pakkuv kõrgkool.

 

100 – TTÜ Eesti Mereakadeemia

Eesti Mereakadeemia TTÜ struktuurüksusena on mitmeastmelist merenduse ja sellega seotud valdkondade alast haridust andev ja erialaseid uuringuid viljelev ainus omalaadne kompetentsikeskus Eestis. Mereakadeemia peamaja asub Tallinnas ning eraldi keskused on Kuressaares. Tallinnas õpetatakse 5 rakenduskõrghariduse eriala ja ühte magistriõppekava, Kuressaares kahte rakenduskõrghariduse õppekava kaugõppes.

 

101 – Kõrgem Sõjakool 

Riigikaitse ja juhtimine.

 

101 – Kaitseressursside Amet

Kaitseväekohustuslaste arvestus, terviseseisundi hindamine, ajateenistusse kutsumine, tegevväelaste värbamine.

 

102 – Civitta Eesti AS

Konsultatsioon ja ürituste koordineerimine.

 

103 – Zebra Autokool

Pakume liiklus- ja sõiduõpet professionaalsete liiklusõpetajate käe all. Oleme võtnud oma südameasjaks individuaalse lähenemise igale õpilasele. Meie koolis on võimalik omandada AM- (mopeedijuht), A- ja B- kategooria juhilube.

 

104 – SCULT – Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine

Vabatahtlikkus, vabatahtlik tegevus, spordivabatahtlikkus. SCULT osaleb ka noorsootöö eriprojektis Teeviidal!

 

105 – Eesti Merekool

Eesti Merekool on arenev merendusalast kutseõpet pakkuv õppeasutus, kus tagatakse rahvusvaheliselt tunnustatud laevandusspetsialistide ettevalmistamine. Me osaleme merendusharidust puudutavates otsustusprotsessides ja oleme arvestatav koostööpartner.

 

110 – Eesti Punane Rist

Rahvusvahelise Punase Risti liikumise osa.

 

111 – Baltic-American Freedom Foundation

Stipendiumiprogrammid üliõpilastele erialaseks praktikaks ning teadlastele teadustööks USA-s. 1-kuu pikkune Liidriakadeemia 11-klassi õpilastele USA-s.

 

KARJÄÄR

33 – SouthWestern Advantage 

Southwestern Advantage (SWA) on USA otsemüügifirma, kus on juba aastast 1868 pakutud üliõpilastele suvist võimalust saada oma ala tipptegijate poolt põhjalik ettevõtlus- ja müügikoolitus ning seejärel veeta suvi Ameerikas reisides, ukselt uksele hariduslikke raamatuid müües ning õpinguteks raha kogudes. Eesti tudengid osalevad programmis aktiivselt alates 2001. aastast ning tegutsevad nimetuse all Southwestern Advantage Eesti. Aastate jooksul oleme kasvanud Eesti suurimaks üliõpilasorganisatsiooniks – meil töötab sadakond meeskonnajuhti ja igal suvel paneb ennast USA-s proovile enam kui kakssada uut tudengit.

 

36 – Europassi Keskus

Europassi dokumendid on loodud selleks, et inimesed saaksid võimalikult lihtsalt oma oskusi ja kvalifikatsioone kirjeldada. Teeviida messil keskendume eelkõige CV koostamisele ja kutseõppe tutvustamisele, mis on seotud meie kutsetunnistuse lisaga.

 

37 – CV-Online Estonia

CV.ee missiooniks on tööalaselt uusi väljakutseid otsivad ja isiklikule arengule keskendunud tegusad tööinimesed viia tulemuslikult kokku tähendusrikast tööd ja väärikaid töötingimusi pakkuvate ettevõtetega. Pane meid proovile!

 

38 – Manpower OÜ

Manpower on üks maailma juhtivaid personalifirmasid. Omame üle 65 aasta rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal. Oleme Eestis alates 2004. aastast aidanud inimestel leida nende elu- ja tööstiiliga sobivaid ametikohti ning ettevõtetel saavutada nende eesmärke.

 

40 – Tallinna Ülikool

Tallinna Ülikool on suurim humanitaar- ja sotsiaalteaduste suunitlusega ülikool Tallinnas ja suuruselt kolmas avalik-õiguslik ülikool Eestis. Meie ülikoolis on kõrvuti Eesti pikima ajalooga õpetajakoolituse traditsioonid ning moodsaim filmi- ja meediakool Baltikumis. Tallinna Ülikoolis omandad rahvusvahelisel tasemel kõrghariduse loomingulises ja vabas õhkkonnas.

 

41 – Rakvere Ametikool

Rakvere Ametikool on suurim kutseõppeasutus Lääne-Virumaal. Koolis õpib ligikaudu 750 õpilast erinevatest Eesti maakondadest.

 

42 – Nordica

Nordica on kodumaine lennufirma, mis on kõigest kahe tegutsemisaastaga hüppeliselt kasvanud ning pakub tänaseks kõige enam otselennusihtkohti Tallinnast. Koos strateegilise koostööpartneri LOT Polish Airlinesiga lennatakse rohkem kui 100sse sihtkohta üle maailma. Nordica eesmärk on tuua Euroopa ning muu maailm kodule lähemale.

 

43 – OPIQ

Digitaalne emakeelne põhiõppevara koolidele, kus asuvad nii õpikud kui töövihikud.

 

44 – CV Keskus

CV Keskus.ee on Eesti populaarseim tööportaal, kus avaldatakse kaks korda enam tööpakkumisi kui üheski teises tööportaalis Eestis. Tule, vaata CV Keskus.ee lehel ringi, leia endale sobiv väljakutse ja kandideeri. Samuti tutvu meie karjäärikeskuses olevate kasulike artiklitega. Näiteks võid sealt leida head nõu, kuidas koostada CV-d ja kaaskirja. Töötame CV Keskuses iga päev selle nimel, et igaüks leiaks endale parima töökoha!

 

45 – Tallinna Tööstushariduskeskus

Tekstiil- ja kaubandus; Iluteenindus; Mehaanika, Logistika; Transporditehnika; Elektroonika; IT.

 

47 – Sky Plus

Reeglina läheb hommikul valgeks. Enam-vähem. Või tegelikult ei näe me vähemalt poolel aastal isegi päevasel ajal normaalset valgust. Doktorid soovitaksid siinkohal kahe käega vitamiine sisse ajada, et elementaarne energia garanteerida. Raadio Sky Plus perearstikeskus kirjutab sulle välja hoopis Hommikuprogrammi. Tee seda viis päeva nädalas kohe pärast ärkamist või enne kohvijoomist või putru süües või tööle sõites. Esiteks on see odav, ei maksagi midagi. Teiseks on see väga mõjus – vahel piisab isegi viiest minutist, et järgmised 24 tundi reipalt vastu pidada. Ainuke kõrvalnäht, mis siit tekkida võib, on totter naeratus kogu päevaks. Pane enda DJ miksimisoskused proovile ja astu läbi Sky Plus MusicMix boksist. Jälgi meid Instas, Facebook’is ja Snapis @raadioskyplus

 

48 – Eestisisene õpilasvahetus

VeniVidiVici Õpilasvahetus korraldab Eestisiseseid õpilasvahetusi 7. – 12. klasside noortele. Õpilastel on võimalus 1 või 2 nädala jooksul minna õppima teise Eestimaa kooli. Osaleda võivad nii õpilased, koolid kui majutajad. Meie eesmärgiks on anda igale noorele võimalus avastada nii iseennast kui ka oma kodumaad ning vahetuse käigus kogeda miskit, mis muudaks nende elu.

 

77 – Eesti Töötukassa

Toetame inimesi kogu tööelu vältel. Oleme toeks noortele tööellu astujatele, pikalt tööelust eemal olnud inimestele tööle naasmisel, töölt tööle liikujatele ja töötajatele, kes vajavad töökohal püsimiseks tuge oskuste puudumise või vähenenud töövõime tõttu. Toetame tööandjaid sobiva tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel, töökohtade loomisel ja kohandamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.

 

77 – Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus

MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus (Eesti ANK) on üleriigiline eestkosteorganisatsioon, mis ühendab Eestis asuvaid noortekeskusi.

 

78 – Karjäärinõustajate Ühing

Eesti Karjäärinõustajate Ühing on karjäärinõustajaid, karjääriinfo spetsialiste, karjäärikoordinaatoreid ja karjääriteenuste arendamisest huvitatud inimesi ühendav organisatsioon, mis kaitseb oma liikmete ametialaseid huve, väärtustab karjäärispetsialisti elukutset, korraldab täiendõpet, töötab välja ja levitab karjäärispetsialistidele nende tööks vajalikke metoodilisi ja infomaterjale, osaleb Eesti karjääriteenuste arendamises ning on karjäärispetsialistidele kutset andev organisatsioon.

Karjäärinõustamine on avatud kõigile noortele 7. ja 8. detsembril kell 12-16.

 

79 – Peipsi Koostöö Keskus

Maailmaharidus. Keskkonnaharidus. Online õppematerjalid.

 

80 – Euroakadeemia

Rakenduskõrgharidus- ja magistriõpe. Ärijuhtimine, tõlkimine, keskkonnakaitse, sisearhitektuur, moedisain.

 

LOODUS JA KESKKOND

 

65 – Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda

Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja eesmärk on soodsa ettevõtluskeskkonna kujundamine ja võrdsete konkurentsitingimuste eest seismine Eesti põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate stabiilseks arenguks. Samuti liikmete ja nende liikmeks olevate isikute huvide esindamine ja kaits­mine nii Eestis kui rahvusvahelisel tasemel; Eesti toidu, põllumajandus- ja metsandussaaduste kvaliteedi tõstmine ning maine ja tuntuse parandamine nii kodu- kui välisturul; põllumajandustootjate, põllumajandussaaduste töötlejate, metsa- ja maamajandusettevõtjate horisontaalse ja vertikaalse koostöö ning ühistegevuse arendamine; ning maamajandusvaldkonna hariduse edendamine.

TEADUS, INSENEERIA, TEHNOLOOGIA & IKT, MAJANDUS

 

81 – Tallinna Tehnikakõrgkool

Tallinna Tehnikakõrgkool (lühend TTK, ingl TTK University of Applied Sciences) on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool, mille lõpetaja saab rakenduskõrghariduse diplomi. Kõrgkoolis õpib umbes 2000 üliõpilast. Alates 2017/2018. õppeaastast saab õppida kuues instituudis tehnika, tootmise ja tehnoloogia ning arhitektuuri ja ehituse valdkondades 15 õppekava alusel: rakendusarhitektuur, keskonnatehnoloogia ja -juhtimine, hoonete ehitus, teedeehitus, rakendusgeodeesia, kinnisvara korrashoid, masinaehitus, tehnomaterjalid ja turundus, elektritehnika, rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia, rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus, autotehnika, transport ja logistika, raudteetehnika, tootmine ja tootmiskorraldus. Tallinna Tehnikakõrgkoolil on nendes õppekavagruppides tähtajatu õppe läbiviimise õigus ja õppe kvaliteet tagatud.

 

85 – Merkuur OÜ – mobiilsed töötoad

Mobiilse teenusena läbi viidavad töötoad puidu- ja metallitööstuse sektori ametite tutvustamiseks noortele. Kaks tegevussuunda: mobiilsed töötoad puidusektori tutvustamiseks; mobiilsed töötoad metallisektori tutvustamiseks.

 

89 – Eesti Elektritööde Ettevõtjate Liit

Koostöö korraldamine elektrialase ettevõtluse valdkonnas, elektri- ja automaatikavaldkonna kutse andmine, kutseõppe koordineerimine-korraldamine.

 

93 – Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool

Kutseõpe: transporditehnika, metallitöötlemine, automaatika, ehitus; täiskasvanute täienduskoolitus, kutseeksamite korraldamine.

 

145 – Harju Elekter AS

Harju Elekter toodab elektriseadmeid. Kontsern tegutseb kahes ärisegmendis: tootmine ning kinnisvara ja muud segmenteerimata tegevused.

 

146 – Tallinna Majanduskool

Tallinna Majanduskool pakub viienda taseme kutseõpet majanduse-, äri-, juura- ja halduse erialadel.

TEENINDUS

129 – Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskool

Kutse- ja kutsekeskharidusõppe õppekavad. Täienduskoolitused töökohapõhises õppevormis. Lühikoolitused majutus- teenindus-, koka-, raamatupidaja-, põllumajanduse, mesinduse ja tekstiilkäsitöö, klaasipuhuja- ja keraamika valdkonnas.

OLUSTVERE TEENINDUS- JA MAAMAJANDUSKOOL PAKUB TEEVIIDAL KA TOITLUSTUST! 

 

141 – SEB Pank

ISIC kaartide ja pensionisammaste pakkumine ning tutvustamine.

 

142 – Swissôtel Tallinn

Hotellindus, turism, majutus, toitlustus.

 

143 – Stockmann AS

Jaekaubandus.

 

144 – Kantar Emor

Kantar Emor on uuringu- ja konsultatsiooniettevõte.

 

LOOVUS

95 – GAUS

GAUS teeb värbamise võimalikuks ka ilma CV-ta. Erinevalt tavapärastest tööriistadest kasutab GAUS juba olemasolevaid sotsiaalseid andmeid, määratleb ootused interaktiivse juturoboti abil ning kombineerib selle masina õppimise algorütmi ja värbamise teadmistega, et pakkuda maksimaalset sobivust.

 

96 – OÜ Kolm Põrsakest

Kolme Põrsakese eesmärgiks on tekitada lastes huvi teaduse vastu. Kõigist ei pea tulema teadlased, kuid me tahame, et nad tunneksid huvi maailma vastu, kuidas see toimib ning huvituksid loodusest ja selle hoidmisest. Teaduskatsetega muudame keemia- ja füüsikaseadused kergesti mõistetavaks nii suurtele kui ka väikestele. Eelkõige on aga laste juures tähtis, et nad saaksid ka ise proovida ning katsetada, mil moel üks või teine asi siin maailmas toimib.

 

98 – Futuruum

Virtuaalreaalsuskeskuste tegevus. Väljasõitude, ürituste ja sünnipäevade korraldamine. Haridusalase VR-i edendamine ja virtuaalreaalsuse arendustööd. Valdkonna edendamine.

 

113 – Urumarja Noortelaager

Lastelaager. Meie eesmärgiks on pakkuda lastele meelelahutust terveks vahetuseks.

 

113 – MTÜ Olelukoe

Noortelaagrid, kooliekskursioonid, integratsiooniprojektid, noorsootöö.

 

113 – Rahvusvaheline tantsulaager Camp of Hip-Hop

Noorte tervistav ja arendav puhkus.

 

117 – Meero Muusik Huvikool

Muusikaline huviharidus.

 

117 – Eesti Tantsuagentuuri Tantsukool

ETA Tantsukool pakub tantsuga tegelemise ja õppimise võimalusi igas vanuses tantsuhuvilistele lasteaialastest kuni täiskasvanuteni. Õppetegevus on üles ehitatud õpilaste füüsise kasutamise oskustele, loovuse ja üldkultuuriliste teadmiste arendamisele. Kooli eesmärgiks on pakkuda kaasaegsetel õppemeetoditel põhinevat tantsualast huviharidust. Kooli õppetegevus toimub kolmes astmes – algaste, põhiaste, tantsijakoolitus – viimase osa lõpetajatel on eeldused ja hea ettevalmistus, et jätkata tantsuhariduse omandamist kõrgkoolides nii Eestis kui ka välismaal.

 

117 – Capoeira Berimba

Sport, tervis, noorte aktiivsus.

 

117 – Innovaatilise Hariduse Keskus OGOGO

Me armastame teadust, väärtustame innovatsioone, oleme hullud robotite järgi, jumaldame laste ja noortega töötamist ning meile väga meeldib piiramatu ja võluv Lego maailm. Usume, et haridus on imeline ja unustamatu seiklus. Heas mõttes oleme hullud kõrgtehnoloogiate, robootika, programmeerimise ja mehhatroonika järgi. Meie missiooniks on kasvatada lastest noori insenere, kelle jaoks on huvitavad uued tehnoloogiad. Suurendame laste soovi mõelda midagi originaalset välja ja oma mõtteid realiseerida!

 

117 – Tantsuklubi Mustad Kassid

TANTS- tänavatants ja paljud erinevad tantsustiilid, esinemised, laagrid, workshopid, festivalid, võistlused.

 

122 – Eesti Kunstiakadeemia

Arhitektuur ja linnaplaneerimine, animatsioon, ehte- ja sepakunst, fotograafia, graafika, graafiline disain, keraamika, keskkonnadisain, klaasikunst, kujunduskunst, kunstiteadus ja visuaalkultuur, maal, meediagraafika, moedisain, muinsuskaitse ja konserveerimine, nahakunst, aksessuaari- ja köitedisain, ruumikujundus, sisearhitektuur, skulptuur, stsenograafia, tekstiilidisain, tootedisain, urbanistika, uusmeedia.

 

155 – Ruutu10

Töötoad, mis ei anna sulle ainult suurepäraseid improoskusi, vaid ka hädavajalikke suhtlusoskusi, mis toovad su ellu uusi võimalusi.

 

156 – Rakke Robootikud

Meie huviringis osalevad noored tegelevad robotite ehituse ja programmeerimisega ning 3D modelleerimise ja 3D printimisega. Käime paljudel võistlustel ning erinevateks võistlusteks valmistumise käigus õpime juurde uusi asju. Robotite ehitamise vahel mängime koos jalgpalli ja lauamänge, küpsetame kooki ning musitseerime.

 

 

KAUPLEMISTÄNAV

 

K1 – Froosh

Naturaalsed smuutid.

 

K2 – Exit Room

Põgenemistoad.

 

K3 – Kane’s

Toiduainetööstus.

 

K6 – GKR Trade

Vitamin Well. Jookide hulgimüük.

 

K7 – Vahvlihaldjad

Vahvlite tootmine ja maiuse müük.

 

K8 – Kohviauto

Kohvijookide müük.

PUHKEALA

VirtuaalRuum

VirtuaalRuum on 3 mängualaga virtuaalreaalsuse kogemust pakkuv mängutuba. See ei ole mõeldud ainult mänguritele, vaid kõigile uute elamuste saamiseks!

Noorte infomess Teeviit 2017 toimub 7.-8. detsembril Eesti Näituste Messikeskuses, Tallinnas. MESS ON KÜLASTAJATELE TASUTA!