fbpx

Eesti Skautide Ühingu Noortekogu – kas ka mina saan seal kaasa lüüa?

09.02.2018
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Skautluse eesmärk läbi kõikide vanusegruppide on anda noorele eakohast vastutust. Alates 15-aastasel noorel on võimalik lähtuvalt oma isiklikest huvidest ja valmisolekust skaudijuhi toel panustada erinevate ürituste korraldamisse, rääkida otse kaasa organisatsiooni üldjuhtimises kui ka rääkida kaasa erinevates valdkondlikes töögruppides.

Skautluses on igal kohaliku üksuse juures tegutseval noorel toetatult võimalik proovida kätt erinevates valdkondades (näiteks meedia, noorteprogramm, koolitusprogramm, jne)  ning seeläbi saades reaalset kogemust, mille najalt teha otsuseid edasise eriala või karjäärivalikus.

Eesti Skautide Ühingu tegemistes kaasarääkimiseks on alates 15-aastastel noortel üle Eesti võimalik osaleda Noortekogul.

  • Noortekogu eesmärk on luua noortele üks kindel koht, kus saaks ESÜ tegemisi ja ettevõtmisi just noorte endi vahel arutada ning sellest tulenevalt ka ESÜ tegemistes rohkem kaasa rääkida.
  • Noortekogul saab osaleda iga aktiivne Eesti Skautide Ühingu liige vanuses 15-26.
  • Oluline on ka see, et Noortekogu korraldavad noored ise.

Suuresti tänu Noortekogule on ESÜ noored muutunud aktiivsemaks ja julgemaks, sest sõnum „noorelt noorele” on kõige parem reklaam igasugustele üritustele ja ettevõtmistele. Kindlasti on noorte kaasatulemisele andnud oma panuse ka omamoodi traditsioon, et Noortekogu viimasel päeval kohtutakse Eesti Skautide Ühingu juhatuse liikmetega, kellega saab rääkida ning uurida ESÜs toimuvaid arenguid otse ja vahetult. Samuti saab ESÜ juhatus otsest tagasisidet noorte mõtetest ja huvidest.

Mõned Noortekogul sündinud ideed on ka ellu viidud: nt ESÜ Instagrami konto (mille algatajateks ja haldajateks on noored ise); väliööbimisega matk (mis teostus Jüripäeval 2017).

Iga noor saab iseenda ja teiste noorte elu paremaks muuta olles aktiivne ning teotahteline!

Loe rohkem skautluse kohta siit.

Koostatud Eesti Skautide Ühingu allika põhjal. Artikkel on koostatud 2018. aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus