fbpx

Changemakers Academy viib noored ettevõtlikule teele

Changemakers sai alguse 2017. aastal, kui koostöös Briti Nõukoguga korraldati esimest Changemakers Academyt. See tõi kokku eesti ja vene keelt kõnelevad noored, kellest moodustatud tiimid mõtlesid välja ja teostasid turunduskommunikatsiooni lahendusi sotsiaalsetele ettevõtetele.

Tänaseks on Changemakers Academyt toimunud juba kolm hooaega ning lisaks põhiprogrammile korraldatakse suvel Changemakers Start-Upi ja Changemakers Summer Academyt.

Changemakers Start-Up on 3päevaline sotsiaalse ettevõtlikkuse programm, mis on sarnaselt kõikidele programmidele suunatud 8.-12.klassi, eesti või vene keelt kõnelevale noorele. Programmi käigus osaletakse erinevates tiimitöö- ja liidrioskuste teemalistes töötubades, läbitakse erinevaid väljakutseid ning arendatakse turundus- ja müügiteadmisi. Changemakers Summer Academy on 4päevaline programm, mille käigus luuakse oma maailmamuutev algatus sotsiaalse ettevõtte näol, läbitakse erinevaid tiimitöö väljakutseid ning esinetakse loodud ettevõtete ideedega Arvamusfestivalil.

Programme ühendab eesmärk lõimida eesti ja vene keelt kõnelevaid noori ning soov panna iga noor julgemalt maailma muutma.

Mida noored ise tunnevad, et on õppinud Changemakersis:

„Õppisin muutma oma nõrkusi tugevusteks.“ – Karoliina

„Regulaarne kokkuvõtete tegemine ja refleksioon aitasid mul mõtestada ja tagasisidestada enda käitumist – kavatsen reflekteerimist edaspidi enam rakendada.“ – Tarmo

„Sain teada, mis asjad on sotsiaalsed ettevõtted ja edaspidi kavatsen ka ise luua sotsiaalse ettevõtte.“ – Ardo

Need on ainult kolm näidet meie 300 vilistlase seast. Küll aga on Changemakersist alguse saanud ka suuremaid ettevõtmisi. Näiteks on üks vilistlane loonud MTÜ Maalides Head, mis paneb tuntud Eesti inimesed pilte maailma. Maalid pannakse heategevusoksjonile ja saadud tuluga toetatakse erinevaid organisatsioone.

Tänu vilistlastelt saadud tagasisidele ja inspiratsioonile on Changemakers võtnud käsile uue projekti. Nimelt alustatakse oktoobris Eesti esimese ettevõtlikkuse huvikooliga Changemakers Center, mille kaudu tahame aidata noortel leida tuleviku perspektiivi ning läbi noorte mõtestatud tegevuse ja enesearengu tekitada pikaajalisi suhteid tööandjatega või edukat iseseisvat tegutsemist ettevõtlusmaailmas. Tegemist on Eestis esimese selletaolise huvikooliga.

Meie missiooniks on aidata noortel jõuda oma täieliku potentsiaalini läbi mõtestatud tegevuse, et nad saavutaksid oma eesmärgid. Oma eesmärgiks oleme seadnud noorte tööturult, õpingutest ja koolitustest eemale jäämise ennetamise, andes praktilisi väikseid samme, mida noored saaksid rakendada enesearenguks ning ettevõtlusmaailmas tegutsemiseks.

Changemakers Centeris omandavad noored learning-by-doing meetodiga vajalikke teadmisi, praktilisi kogemusi ning mõtestavad, kuhu nad soovivad tulevikus edasi liikuda pärast põhikooli ja/või gümnaasiumi. Huvikool koosneb kahest erinevast huviringist – maailmamuutvad algatused ja liidrite kursus. Esimeses huviringis keskendume sellele, et noored viiksid tiimina ellu ühe projekti, ettevõtte või muu sündmuse, mida nad huviringi jooksul arendavad. Liidrite kursusel keskendume tööturul nõutud oskuste arendamisele, mis on vajalikud tiimi juhtimisel.


On aeg hakata maailma muutma! Registreeru huvikooli: www.changemakers.ee

 

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus