Kogemuslugu Cerda Männiste: eriolukord on mõjutanud noortevolikogu tööd paremuse poole

17.04.2020
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

Teeviit sisuloome tiim intervjueeris 2020. aasta kevadel kehtestatud eriolukorrast  ja muutuste valguses noortevolikogude noori ning uuris, kuidas ja mismoodi on noored uue olukorraga harjunud. Loe lähemalt ise, mida Antsla valla Noortevolikogu juht Cerda Männiste meiega jagas.

Cerda, saame tuttavaks – kes sa oled ja millega tegeled?

Mina olen Cerda Männiste, Antsla valla Noortevolikogust. Esialgselt tegutses Antsla valla Noortevolikogu aastatel 2013-2017, haldusreformijärgselt taasloodi noortevolikogu 2018. aastal. Praegust koosseisu juhin mina ja aseesimees Getter Kõiv. Noortevolikogu töös osaleb seitse noort, kuid kaasatud on omajagu valla noori, kes annavad noortevolikogule sisendit tegutsemiseks.

Varasemad koosseisud on korraldanud mitmeid noorteseminare, mis on keskendunud koostööle õpilasesindusega, noorte vaba aja tegevustele ning koolile ja haridusele. Möödunud aasta kevadel sattus noortevolikogu päevakorda kooliõpilaste transpordiprobleem, mis oli eelkõige seotud kehvade graafikutega. Tehes koostööd koolide õpilasesinduste ja vallavalitsusega, saime noortevolikoguga piisavalt sisendit, mida võeti arvesse ning uueks õppeaastaks leiti probleemile lahendused. Samuti on 2019. aasta augustist olnud käsil Euroopa Solidaarsuskorpuse projekt “Antsla Vald Prügivabaks”, mille eesmärk on kohalikul tasandil teadlikkuse tõstmine prügi ja jäätmetega ümberkäimisest. Hetkel on selle projekti raames toimumas üleskutse prügikõnnile ning valla elanikud võtavad sellest hoogsalt osa, käies eriolukorra tõttu kas üksinda või perega jalutamas ning prügi korjamas, tuues esile tõsist probleemi meie vallas ning samal ajal ka seda osaliselt lahendades.

Kuidas on mõjutanud eriolukord osaluskogu tegemisi ja tegevust?

Eriolukord on ikka mõjutanud noortevolikogu tööd ja ütleksin, et paremuse poole. Juhatuse töö on olnud väga sisukas ning tänu hiljuti korraldatud aruteluõhtule distantsõppe teemal oleme üle pika aja saanud otsekontakti noortega. Liikmete ja noortejuhtidega toimub pidevalt suhtlus Messengeri vahendusel ning koosolekud oleme läbi viinud videokõnedena.

Veebiteel läbi viidud noorte aruteluõhtu möödus edukalt, selles osalesid valla noored, lapsevanemad, noorsootöötajad ning vallavolikogu esimees. Osalejatelt saadud sisendi distantsõppe kohta edastasime koolide juhtkondadele, et nad teaksid ning võimalusel võtaksid arvesse noorte arvamust eriolukorra ajal õppetööd korraldades. Tagasiside oli väga positiivne ning osalejad olid meeleldi selle poolt, et korraldaksime sellist üritust veel.

Kuidas on Sinu arvates distantsõpe koolinoori mõjutanud?

Distantsõppele üleminek on olnud keeruline protsess, kuid sellega on hakkama saadud. Suhtlus õpetajatega on positiivne ning nad on vastutulelikud ja alati valmis muredega aitama. Kõige suurem probleem on olnud mahukas õppekoormus. Õpilastele on see vastukarva, kuna õppeainetes on kodutööde hulk mitmekordistunud ning materjali iseseisev õppimine ja tööde tegemine on aeganõudev ning kurnav. Noorte seas on olnud märgata motivatsioonikadu kooliga tegelemisel ning korraldatud aruteluõhtul toodi kohati selle põhjuseks välja justnimelt mahukas õppekoormus ning õpilaste sõnul väheneks motivatsioonikadu õppekoormuse vähenemisega.

Mida saavad Sinu piirkonna noored teha eriolukorra ajal?

Antsla valla noortel on võimalus võtta osa meie prügiprojekti üleskutsest käia väljas jalutamas ja korjates prügi, olles samal ajal värskes õhus aktiivne ning tehes heateo keskkonnale. Tähtis on ka omavaheline suhtlus, arvestades eriolukorra soovitusi. Nelja seina vahel üksinda istumine on noorte jaoks ilmselt väga rusuv ning võib langetada motivatsiooni igas valdkonnas, seega suhtlemine sõpradega ja võimalusel isegi noorsootöötajatega on tähtis. Mõne uue hobi tekitamine või vana hobi taaselustamine on alati hea, eriti, kui see on füüsiliselt aktiivne tegevus.

Milline on Sinu arvates parim rakendus, mida kasutada töö planeerimiseks ja tegemiseks?

Võimalusi on mitmeid, aga Antsla valla Noortevolikogu ise kasutab Facebooki ja Messengeri töö tegemiseks ning tegevuste planeerimiseks. Meie valla noorsootöötajatel on loodud Discordi e-noortekeskus noortega suhtlemiseks. Facebook on ilmselt kõige kiirem lahendus, kuna üldiselt on kõik liikmed ja noored koheselt kättesaadavalt. Samas on Messengeri vestluses tegevuste planeerimine keeruline, sest kõik toimub jooksvalt ning tagantjärele on informatsiooni leidmine keeruline. Siin aitab muidugi kõrvaline dokumenteerimine, näiteks Google Drive’is. Koosolekute läbiviimiseks saab kasutada nii Messengeri, Skype’i, Zoomi kui ka teisi erinevaid veebilahendusi, kuid erinevate veebiürituste, näiteks aruteluõhtu või seminaride korraldamiseks on mõistlikum kasutada teisi lahendusi peale Messengeri, kuna need on mugavamad ning annavad parema ligipääsu kõigile.

Kuidas saavad vanemad ja pere olla noorele toeks?

Lastevanematel oluline olla lastele toeks nii õpingutega kui ka kooliväliselt, kuna õppekoormuse suurenemisega on õpilased rohkem kurnatud. Võimalikult palju tulla lastele vastu ja kuulata ära nende mured ning üheskoos leida lahendusi. Samas ei tohi noored unustada, et esmaspäevast reedeni on siiski koolipäevad, seega nii nendel kui lapsevanematel on oluline hoida järge õpingutel, et ei tekiks puudujääke. Peresiseselt soovitan pigem elada üks päev või nädal korraga, kuna eriolukord ei lõppe veel nii pea ning pole vaja ette mõelda ja muretseda. Kõik pereliikmed on igapäevaselt kodus, seega mõistlik on luua kodus struktuur ning jagada omavahel ära erinevad tegevused või ülesanded, mida kodus teha on vaja.


Sinu nipp või soovitus
noortele, et eriolukord üheskoos võimalikult kiirelt ületada

Eriolukorrast väljumiseks tuleb noortel olla kannatlik ning võtta kuulda Vabariigi Valitsuse, kohaliku omavalitsuse ja koolide korraldusi igapäevastes toimingutes. Samamoodi tuleb võtta asja rahulikult, et mitte tekitada üleliigset paanikat. Oma probleemidega ei tohi jääda üksinda, peab hoidma kontakti vanemate, sõprade, noorsootöötajate ja teistega, et pärast eriolukorda oleks lihtsam jätkata eluga tavapäraselt.

Kõige tähtsam minu arvates hoida silm peal õpingutel ning kodutööd õigeaegselt esitada, see aitab leevendada õppekoormusega seonduvaid muresid. Sellega aitab kõige rohkem igapäevaste to-do-listide tegemine, nii koolitööde kui ka muude ülesannete-tegevuste kohta.

Mida soovitate noortel koolivaheajal ette võtta?

Koolivaheajal on noortel mõistlik käituda samamoodi nagu kontaktõppe korral ja jätta nädalaks kõrvale kooliga seonduv. Mõistlik on puhata ja pigem keskenduda endale meelepäraste tegevuste või hobidega. Soovi korral võtta osa veebipõhistest noortekeskuste ja noortevolikogu pakutavatest teenustest ning tegevustest.

Intervjueeris noorteinfoportaal Teeviit 2020. aastal.

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend