Andmekaitse – korduma kippuvad küsimused!

27.04.2019
Kaie Pranno, noorteinfo peaekspert

Andmekaitse Inspektsioon on loonud oma kodulehele KKK (korduma kippuvate küsimuste) rubriigi. Avaldame Teeviit portaalis ka mõned enimlevinud küsimused koos vastustega.


Kuidas oma andmeid Facebookist maha saada?

1) Esmalt tuleks võtta ühendust andmete avaldajaga ja paluda tal avaldatud andmed maha võtta. Kui see ei anna tulemust või avaldajaga ei ole võimalik ühendust saada, tasub oma õiguste rikkumisest teavitada Facebooki.

2) Facebook on kasutajatele õiguste rikkumisest teavitamise väga lihtsaks teinud. Teavitada saab iga postituse paremast ülanurgast avaneva menüü kaudu, kust tuleb valida “teata ebasobivast postitusest” või “teavita fotost”. Facebooki poole saab pöörduda ka e-posti teel aadressil abuse@facebook.com.

3) Kui Facebooki poole pöördumine ei anna tulemusi, soovitame pöörduda hagiga andmete avaldaja vastu maakohtusse ja taotleda enda kohta edaspidiste andmete, sh laimu avaldamise keelamist.

Pikemalt oleme seda teemat käsitlenud artiklis “Kuidas kaitsta oma andmeid Facebookis?”


Mida peaksin arvutikasutajana silmas pidama, kui hakkan paroole valima?

Parool peaks koosnema suur- ja väiketähtede ning numbrite kombinatsioonist. Soovitav on lisaks kasutada kirjavahemärke. Veel parem, kui parooliks on fraas mõnest teile tuttavast ütlusest või laulusalmist. Kasutades seal segamini suur ja väiketähti ning sekka numbreid, on pahalastel seda tunduvalt keerukam ära arvata. Parooli pikkus võiks olla vähemalt 10 sümbolit. Mida pikem, seda parem. Parooli peab perioodiliselt muutma (nt 3 kuu tagant). Erinevates keskkondades tuleks kasutada erinevaid paroole.

Parool ei tohi olla:

  • koostatud vaid ühesugustest sümbolitest ega klaviatuurijärjestuses tähtedest või numbritest;
  • tuletatud kasutaja isiklikust informatsioonist, mida keegi võib lihtsa vaevaga ära arvata, näiteks pereliikme või lemmiklooma nimi, oma telefoni- või autonumber, enda või perekonnaliikmete sünnipäev või aadress jne;
  • lihtsasti tuletatav varasemalt kasutatud paroolidest, näiteks muutes paroolis ainult ühte tähte või numbrit.

Kas spordiüritustel võib teha fotosid ja avaldada neid internetis koos nimega? Kas igalt inimeselt peab võtma nõusoleku?

Jah, tohib küll ja isikult nõusolekut võtta ei ole vaja. Avalikus kohas toimuva heli- või pildimaterjali jäädvustamise puhul asendab inimese nõusolekut tema teavitamine sellises vormis, mis võimaldab tal heli- või pildimaterjali jäädvustamise faktist aru saada. Inimesele tuleb jätta võimalus soovi korral jäädvustamist vältida.

Avalike ürituste puhul, nagu näiteks rahvaspordiüritused, kus avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada, teavitamiskohustus ei kehti.

Siiski jääb inimesele alatiseks õigus nõuda andmete avaldamise lõpetamist, kui seadus ei sätesta teisiti ja see on tehniliselt võimalik ega too kaasa ebaproportsionaalselt suuri kulutusi. Näiteks inimese nõudmisel on spordiürituse korraldajal kohustus ürituse veebileheküljelt inimese pilt ja nimi eemaldada, kuid paberajalehe tiraaži kokkukorjamise nõudmine oleks liigne.


Olulist lugemist veel:

Artikkel koostatud Andmekaitse Inspektsiooni allikatel (info seisuga aprill 2019)

Loe veel sarnasel teemal:

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend