2022 on nimetatud Euroopas noorteaastaks

10.01.2022
Kadri Koort, noorteinfo suunajuht

2022. aasta on nimetatud Euroopa noorteaastaks. Aasta loob võimaluse osaleda mitmesugustes tegevustes, kus noored saavad kaasa rääkida ja osaleda ning tunnustab noori seoses Covid-19 pandeemiaga seotud väljakutsete ja pingutustega, millega noored on pidanud silmitsi seisma.

Noorteaasta loob noortele võimalusi, et toetada Covid-19 järgselt sotsiaalset kaasatust, ühiskondlikku aktiivsust ning enesearengut. Aasta keskmes on noorte osalus ja noorte kaasamine Euroopa tuleviku kujundamisesse, sealjuures on oluline pöörata tähelepanu noorte töötuse vähendamisele, digitaliseerumisele, kultuurile, rohelisele mõtteviisile, vaimsele tervisele, noorsootöö võimaluste kättesaadavusele ja rahvusvahelistele võimalustele.

 

Noorteaasta raames kutsutakse kõiki noori aktiivselt aasta tegevustes osalema, ise temaatilisi tegevusi või kõnelusi algatama, noorte- aga ka teiste valdkondade tegevustest osa võtma ja huvipakkuvatel teemadel kaasa rääkima. Noorteaasta tegevused riikides registreeritakse Euroopa noorteportaali kalendris. Uuri lisa https://europa.eu/youth/year-of-youth_et. Samuti kutsutakse aasta raames noori üles kirjutama kogemuslugusid ning temaatilisi artikleid, mis avaldatakse portaalis.

Noorteinfoportaal Teeviit vahendab ja kajastab läbi 2022. aasta Euroopa noorteaasta tegevusi. Jälgi Teeviit portaali ning sotsiaalmeediakanaleid.  

Kui soovid noorteaasta tegevuste korraldamisel kaasa lüüa, kaasa rääkida ning osaleda, oled oodatud liituma noorteinfoportaal Teeviit tiimiga. Kirjuta aadressil teeviit@harno.ee.   

Kontakt:  
Kadri Koort   
Euroopa noorteaasta koordinaator Eestis  
tel 735 0387| mob 5695 5279  
kadri.koort@harno.ee 

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend