11. noorsootöönädal jõudis 210 000 inimeseni

12.01.2022
Liis Enson, noorteinfo peaekspert

Üle-eestilise noorteinfo sündmusega pööratakse tähelepanu noortega töötavatele inimestele, noorsootöö võimalustele ja noortele. Seekordse noorsootöönädala teemaks oli digitaliseerumine ja vaimne tervis ning eesmärgiks mõtestada teemaga seotud väljakutseid ja võimalusi nii noorsootöös kui ka hariduses. Üleriigiliselt toimus ligi 140 erinäolist temaatilist sündmust, sotsiaalmeediakampaaniaga kutsuti digiseadmetest puhkama, tunnustati vahvaid noorsootöötajaid, jagati kogemusi broadcastide ja videolugude sarja kaudu.

Lennurežiimi sõnumi algatajaiks olid noored

Noorsootöönädala seekordseks sotsiaalmeediaväljakutseks oli Lennurežiim, millega kutsuti üles võtma teadlikult pausi digikanalitest ehk lülitama isiklik nutiseade 15-minutiks lennurežiimile. Kampaania raames valmis seitse videot, milles jgasid soovitusi, mida Lennurežiimi ajal teha, Youtuber Karl-Gustav Kurni ja näitleja Kristjan Lüüsi. Väljakutse loodi koos vabatahtlike noortega ehk vajadus sellesisulise puhkuse järele pärines noortelt endilt. Kokku jõudis sotsiaalmeediakampaania enam kui 42 000 inimeseni. 

Eriti vahva oli kampaania juures tõik, et selle idee pakkusid välja noored ise – vaimse tervise teemad on noortele üha olulisemad ning neist juletakse aina enam ka rääkida.

Nädal tõi teisigi suuri numbreid – noorsootöönädala raames toimus mitmeid veebitöötubasid, podcaste, vebinare, mis olid suunatud nii noortele kui ka noortega töötavatele spetsialistidele. Nii valmisid temaatilised videod, kus nii noored kui ka noortega töötavad spetsialistid jagasid oma vaimse tervise teemalisi pöördepunkti lugusid. Kogemuslood avaldati Teeviit Youtube`e kanalis. Kokku vaadati infoportaali Teeviit poolt loodud erinevaid digitaalseid episoode üle 9600 korra. 

Lisaks videosisule ilmus ka üle 70  noorsootöötemaatilise kajastuse, seda uudistest kogemuslugudeni, omakanalitest üleriikliku ja kohaliku meediani. Tublid valdkonna esindajad said sõna raadios ning esmakordselt ilmus paberkandjal noorte erileht Noorte Ekspress, mis jõudis üle 24 000 inimeseni.

Hinnanguliselt jõudis erinevates kanalites noorsootöö nädala teemalised postitused umbes 210  000 inimeseni.

Lisaks kõigele uuele hoidab HarNo koostöös Eesti Noorsootöötajate Koguga noorsootöönädal innustavat traditsiooni tunnustada noortega töötavaid spetsialiste ja ettevõtlikke noori. Tunnustuse pälvinute nimed avaldati noorsootöönädala veebis digitaalsel tunnustustahvlil. Kokku tunnustati üle 90 noore ja noorega töötava spetsialisti.

Nädala raames olid tegevustesse ja infovahetusse haaratud Teeviit, HarNo, noorte- ja haridusvaldkonna asutused – nii täiskasvanud kui ka noored ise. Kõiki elluviidut saab näha nädala teemalehelt www.noorsootoonadal.ee, samuti Teeviit veebist ning sotsiaalmeedia kanalitelt. 

Suur aitäh kõigile, kes kaasa lõid ja noorosotöö nädala toimumisse panustasid!

Haridus- ja Noorteamet ning noorteinfoportaal Teeviit 

TAGASISIDE
×

Kirjuta meile oma arvamus

Send this to a friend