Noorte infomess Teeviit 2017 | Konkurss “Minu ettevõtlikkuse lugu”
20007
page-template-default,page,page-id-20007,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.2,vc_responsive
 

Konkurss “Minu ettevõtlikkuse lugu”

Konkurssi korraldab Eesti Noorsootöö Keskus. Täiendavate küsimustega palume kirjutada epp.reedik@entk.ee.

 

Konkursitööle ehk stendiettekandele esitatavad nõuded:

  • stendiettekanne annab loovalt edasi noorte või noortegrupi ettevõtlikkuse loo;
  • esile peab selgelt tulema probleem, mida lahendati; töö autori(te) roll, ülesanded ja kogemuse väärtus töö autori(te) jaoks, samuti väärtus kogukonna või ühiskonna jaoks;
  • selgelt peab välja tulema kogemusest õpitu;
  • stendiettekandele on lisatud töö pealkiri, töö autor(id), toetajad (kui neid on olnud (nt Erasmus+, Nopi Üles, Hasartmängumaksu nõukogu vms));
  • töö peab olema esitatud visuaalselt terviklikult, arusaadavalt ja unikaalselt (loovalt);
  • Stendiettekande soovituslikud mõõdud on 594×841 mm (formaat A1). Stendipind on püstine, st portree-vaates.
  • Stendi vormistamine on suuresti töö autori maitseküsimus, aga stendil olevat teksti peab olema võimalik lugeda vähemalt kahe meetri kauguselt.
  • töö tuleb tuua kohale hiljemalt 7.detsembril ja seada üles selleks ettenähtud kohale vahemikus kell 10.00- 11.30.

 

Hiljem saabunud töid žürii ei jõua hinnata.

 

Hindamisvooruks on stendiettekande esitlus, mida hindab vähemalt kolmeliikmeline žürii konkursitöödele seatud nõuete alusel.

 

 

Registreerimiseks keri allapoole ja täida registreerimisvorm!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Minu ettevõtlikkuse lugu” konkursile registreerimine
Nimi/nimed
Märkida kontaktisiku nimi, telefon ja e-maili aadress

Teeviit 2017 elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis “Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine” kirjeldatud tegevuste raames.