Noorte infomess Teeviit 2016 | KEDA OOTAME
17348
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17348,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.2,vc_responsive
 

KEDA OOTAME

TÄNAVU OOTAME INFOMESSILE TEEVIIT 2016 LIGI 100 EKSPONENTI ERINEVATEST SEKTORITEST

 

 

Tervis, heaolu ja ilu

ootame organisatsioone, kes tegelevad meditsiini, tervishoiu, heaoluteenuste, tervisedenduse, rekreatsiooni, terviseturismi, esmaabi ja teiste sarnaste teemadega (praktiseerides või õpetades neid erialasid). Sellel alal on hea võimalus tutvustada arsti, tervishoiutöötaja, tervisedendaja ja teiste tervise ning heaoluga seotud tegevustele pühendunud ametite profiile.
Tööstus ootame organisatsioone, kes tegelevad tehnika ja materjalitöötlemise alade õpetamise ja juhendamisega ning kelle tegevusala puutub kokku metallitööstuse, puidutööstuse, elektroonikatööstuse või teiste sellelaadsete ettevõtmistega.
Loodus, teadus ja tehnoloogia ootame organisatsioone, kes tegelevad teadust populariseerivate teemadega, soovivad tutvustada uusi tehnoloogilisi rakendusi ning kes soovivad vaadata homsesse ja luua võimalusi tulevikusuundade ja -ametitega tutvumiseks. Sellesse valdkonda ootame ka organisatsioone, kes on seotud keskkonnakaitse ja -korralduse, loodusvarade, bioloogia, veterinaaria,  energeetika, põllumajanduse, metsakasvatuse ja teiste sellesse valdkonda sobituvate teemade praktiseerimise, õpetamise või juhendamisega.
Ehitus ja arhitektuur

ootame organisatsioone, kes on seotud ehitustööde planeerimisega, erinevate konstruktsioonide ja ehitusmaterjalide tootmisega, erinevate ventilatsiooni-, kütte- ja teiste sarnaste süsteemide tootmisega ning tegelevad valdkonna erialade õpetamisega. Sellel alal on hea võimalus tõsta esile arhitektuuri ja ehituse erialaga seotud ameteid.

Turvalisus ootame organisatsioone, kes on seotud turvalisuse tagamise, kuriteoennetuse, kaitsetegevuse, korrakaitse, päästetegevuse ja teiste sarnaste tegevuste elluviimise või õpetamisega.
Info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia
ootame organisatsioone, kes tegelevad erinevate info- ja kommunikatsioonitehnoloogiliste lahenduste väljatöötamise ja arendamisega ning vastava kutsega inimeste väljaõpetamisega.
Rahvusvahelisus ootame organisatsioone, kes loovad noortele võimalusi osaleda rahvusvahelistes programmides, õpetavad keeli ja kultuure. Sellel alal on hea võimalus tutvustada ka Euroopa vabatahtliku teenistuse võimalusi.
Majandus, juhtimine ja ettevõtlus ootame organisatsioone, kes on tegevad majanduse, ettevõtluse, juhtimise, panganduse, turunduse valdkonnas või tegelevad vastava ala õpetamise ja juhendamisega.
Tööelu, karjäär ja ettevõtlikkus ootame organisatsioone, kes tegelevad karjäärinõustamise, värbamise, tööelu erinevate aspektide tutvustamise, tööturuteenuste pakkumise, tööohutuse või muude tööelu ja karjääriplaneerimist puudutavate tegevustega ning loovad vajalikke tingimusi noorte ettevõtlikkuse edendamiseks.
Õpetamine ja suunamine ootame organisatsioone, kes tegelevad kas õpetamisega, koolitamisega, juhendamisega või töötavad välja metoodilisi õpetamisega seotud materjale, kursusi ja mänge. Sellel alal on hea võimalus tutvustada nii õpetaja, noorsootöötaja, treeneri, koolitaja kui ka teiste õpetamist ja suunamist hõlmavate ametite profiile.
Kergetööstus, kaubandus ja toit ootame organisatsioone, kes tegelevad kaubandusteemadega, tekstiili- ja rõivatööstusega, toiduainetööstuse ja toitlustusega või õpetavad kergetööstuse, toitlustuse või kaubandusega seotud erialasid.
Loomemajandus ja loovtegevus ootame organisatsioone, kelle jaoks on oluline loometegevus ja selle õpetamine ning juhendamine. Sellel alal on hea tõsta esile fotograafia, näitlemise, filminduse, kunsti, disaini, kirjanduse ja teiste loomemajandust hõlmavate ametite profiile.
Logistika siia ootame organisatsioone, kes on seotud logistika ja transpordikorraldamisega.
Ühiskonnateadused

ootame organisatsioone, kes tegelevad riigihaldamise, õiguse, ajaloo, ajakirjanduse ja kommunikatsiooni valdkonna praktiseerimise, õpetamise või juhendamisega.

Noorte infomess Teeviit 2016 toimub 1.-2. detsembril Eesti Näituste Messikeskuses, Tallinnas. MESS ON KÜLASTAJATELE TASUTA!