Noorte infomess Teeviit 2016 | EKSPONENDID 2016
17729
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-17729,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-theme-ver-4.2,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.2,vc_responsive
 

EKSPONENDID 2016

ORGANISATSIOONI NIMI

KIRJELDUS
Ametiühingute noored Ametiühingute keskliidu noortekomisjon ühendab erinevate erialade noori ja tegeleb nende huvide esindamise ja kaitsmisega. Samuti tutvustame tööõigust ja anname tööturul tarvilikke teadmisi noortele õppuritele kesk-, kutse- ja kõrgkoolides.
Birmingham’i Ülikool Birminghami Ülikoolis, mis asub Inglismaa südames, on õppinud paljud Balti riikide tudengid. Kool pakub üle 350 kursuse valdukondades nagu turism, toitlustus, ettevõtlus, majandus, turundus, kehakultuur, lennundus, ürituskorraldus, kosmeetika ja palju muud. Ülikool on välistudengitele alati pakkunud abi töökoha leidmisel kooli kõrvalt.
BILLY BOY Saksa nr. 1 kondoomibränd tagab Sinu turvalisuse. Vajadus turvalisuse järele tekib alati enne seksuaalkontakti. Seetõttu näeb BILLY BOY end ka tervisehariduse ja ennetustöö saadikuna. Eestis on meie partneriks Eesti Arstiteadusüliõpilaste Selts, kellega BILLY BOY teeb koostööd noortele seksuaaltervislike loengute andmisel. Kahjuks on eelmiste aastate kogemuse näidanud, et on palju koole, kus õpetajad ei oska sellisest teemast rääkida või põhjustab see neis ebamugavust. Meil aga ebamugav ei ole..
CV Keskus.ee CV Keskus.ee on Eesti tööandjate eelistatuim personaliotsingu kanal ja töövõtjate esimene valik tööotsingutel.CV Keskus.ee-d soovitab ka maailma juhtivate tööportaalide võrgustik The Network.
Danpower Eesti AS Danpower Eesti AS on Saksa energiafirmale Danpower GmbH kuuluv soojaettevõte, mis avas 2013. aastal Võru linnas saksakeelse kõnekeskuse. Meie kõnekeskuse andekas ja noores kollektiivis töötab hetkel 21 väga hea saksa keele oskusega klienditeenindajat, kes teenindavad Saksamaal Hannoveris asuva kommunaalettevõtte kliente. Pidevalt arenevas kõnekeskuses saavad saksa keelt oskavad noored rakendada oma keeleoskust ning teenida konkurentsivõimelist palka, elades kaunis Lõuna-Eestis.
Eestisisene Õpilasvahetus VeniVidiVici Õpilasvahetus tegeleb eestisiseste õpilasvahetuste organiseerimisega alates 2011. aastast. Programmi eesmärk on pakkuda 7. – 12. klasside õpilastele võimalust õppida üks või kaks nädalat teises Eestimaa koolis, et saada uusi kogemusi, koguda julgust ning luua uusi tutvuseid.
Eesti 4H Kuuludes klubisse saad Sa endale palju uusi sõpru üle kogu Eesti ja maailma, võimaluse reisida, õppida palju uut ja austust iseenda ja teiste vastu. 4H korraldab erinevaid üritusi, koolitusi, laagreid ja õpetlikke väljasõite kogu perele.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus Noorte Tugila on osa Euroopa Liidu poolt algatatud Eesti Noortegarantii riiklikust tegevuskavast, mille eesmärgiks on nt töö kaotanud või koolist lahkunud noortele võimalikult kiire naasmine ühiskonnaellu. Noorte Tugila noorsootöötajad toetavad noori, aidates neil oma soovides selgusele jõuda. Lisaks kogemuste saamisele noorsootöö kaudu aitavad Tugilad noortel luua kontakte haridusasutuste, organisatsioonide ja tööandjatega.
Eesti Karjäärinõustajate Ühing Eesti Karjäärinõustajate Ühing on karjäärinõustajaid, karjääriinfo spetsialiste, karjäärikoordinaatoreid ja karjääriteenuste arendamisest huvitatud inimesi ühendav organisatsioon, mis kaitseb oma liikmete ametialaseid huve, väärtustab karjäärispetsialisti elukutset, korraldab täiendõpet, töötab välja ja levitab karjäärispetsialistidele nende tööks vajalikke metoodilisi ja infomaterjale, osaleb Eesti karjääriteenuste arendamises ning on karjäärispetsialistidele kutset andev organisatsioon.
Eesti Karjäärinõustajate Ühing Eesti Karjäärinõustajate Ühing on karjäärinõustajaid, karjääriinfo spetsialiste, karjäärikoordinaatoreid ja karjääriteenuste arendamisest huvitatud inimesi ühendav organisatsioon, mis kaitseb oma liikmete ametialaseid huve, väärtustab karjäärispetsialisti elukutset, korraldab täiendõpet, töötab välja ja levitab karjäärispetsialistidele nende tööks vajalikke metoodilisi ja infomaterjale, osaleb Eesti karjääriteenuste arendamises ning on karjäärispetsialistidele kutset andev organisatsioon.
Eesti Merekool Eesti Merekool võimaldab mitmekülgset merendusalast kutseharidust, loob tingimused õppurite kujunemiseks edumeelseteks isiksusteks, kellel on hea erialane ettevalmistus, kes järgivad kutse-eetika norme, peavad kinni ühiskonna käitumisnormidest ja elukestva õppe põhimõtetest ning on konkurentsivõimelised nii Eesti kui rahvusvahelisel tööturul.
Eesti Kunstiakadeemia Eesti Kunstiakadeemias on võimalik õppida ligi kolmekümnel erialal Arhitektuuri-, Disaini-, Kunstikultuuri ning Vabade kunstide teaduskonnas, paljudel neist saab Eestis kolmel astmel kõrghariduse omandada vaid siin. Kunstiakadeemia teeb koostööd maailma tippülikoolidega ning on oluliste rahvusvaheliste haridus- ja erialavõrgustike liige, mis annab siin õppijatele ja töötajatele suurepärased võimalused silmaringi ja mõttemaailma avardamiseks ning enesearenguks. Eesti Kunstiakadeemia on Eesti Disainikeskuse ja Eesti Arhitektuurikeskuse üks ellukutsuja ning osaleb aktiivselt riiklike disaini-, linnaplaneerimise-, hariduse- ja kunstistrateegiate väljatöötamises. Kunstiakadeemia tudengid ja õppejõud räägivad ja teevad aktiivselt kaasa ühiskonna ja elukeskkonna arendamises. Oma vilistlaste kaudu ja nendega koostöös esindab Eesti Kunstiakadeemia liikmeskond Eesti Vabariiki olulistel rahvusvahelistel areenidel. www.artun.eeSiia on oodatud õppima sotsiaalselt tundlikud, motiveeritud ning loovad mõtlejad.
Eesti Punane Rist Eesti Punane Rist tegevusvaödkondade hulka kuulub rahvusvahelise humanitaarabi pakkumine, sõjategevuse tagajärjel lahutatud perekondade kokkuviimine, vabatahtlike osalemine välismissioonidel, õnnetuseks valmisolek, esmaabirühmade koordineerimine, tervisealane ennetustegevus, veredoonorlus ja palju muud põnevat.
Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda (EPKK) loodi 28. juunil 1996.aastal eraõigusliku põllumajandustootjate ja -töötlejate ühendusena, 1997. aastast alates on lisandunud hulk mitmesuguseid toidusektorit toetavaid organisatsioone ja asutusi.2016. aasta alguse seisuga on EPKK-l liikmeid 97, nende hulgas 28 mitmesugust põllumajandus- ja toidusektori ühendust (üleriigilised ja piirkondlikud tootjate ühendused, erialaühendused, ühistud).EPKK eesmärk on oma teenuste kaudu väärtustada Eesti põllumajandustooteid ja toiduaineid nii kodu- kui välisturul, toetada Eesti põllumeeste ja toidutöötlejate vahelist koostööd, põllumajandussaaduste ja toiduainetega kauplemist nii sise- kui ka välisturul, vahendada oma liikmetele vajalikku teavet ning esindada oma liikmeskonda.
Eesti Teadusagentuur Mõtled, mida õppida? Astu samm teaduse, tehnoloogia või inseneeria poole! See valik annab Sulle kindla aluse, millega vastu minna tulevikuametitele, mida praegu veel olemaski ei ole! Tule vaata Eesti Teadusagentuuri juures, kas oled selleks valmis!Töötad koolis või ettevõttes? Tule uuri Eesti Teadusagentuurist, kuidas teadus- ja tehnoloogiapakt aitab kaasa teaduse, tehnoloogia ja inseeria populariseerimisele, valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmisele ning selle väärtustamisele ühiskonnas. Kui Sinu mõtted on sarnased, siis liitu pakti võrgustikuga!
Eesti Töötukassa Toetame inimesi kogu tööelu vältel. Oleme toeks noortele tööellu astujatele, pikalt tööelusteemal olnud inimestele tööle naasmisel, töölt tööle liikujatele ja töötajatele, kes vajavadtöökohal püsimiseks tuge oskuste puudumise või vähenenud töövõime tõttu.Toetame tööandjaid sobiva tööjõu leidmisel ja ettevalmistamisel, töökohtade loomisel jakohandamisel ning ümberkorralduste läbiviimisel.
EKN3 EKN3 eesmärk on ühendada Eesti Kirikute Nõukogu liikmeteks olevaid kirikuid ja koguduste liite ning nende noorteorganisatsioone koostööks ning rajada sild ühiskonna ja kirikunoorte vahele. Noortenõukogu kohtub kord kuus selleks, et arendada kirikutevahelisi suhteid ja koostööd, vahetada informatsiooni ning arutada noortetöö alaseid küsimusi.
EKRE noorteühendus Sinine Äratus Konservatiivse Rahvaerakonna noorteühendus asutati 2012. aastal ning ühendab endas noori vanuses 15-30 aastat, kes armastavad ja hoolivad Eestist. Sinine Äratus on jõudsalt kasvanud ning liikmeid on kõikidest Eesti piirkondadest.
Ettevõtluskõrgkool Mainor Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor pakub nii Tallinnas kui Tartus praktilist ja elulähedast ettevõtlusharidust. Õppida saab mitmel Eestis unikaalsel erialal (arvutimängude disain, start-up ettevõtlus, loovus ja äriinnovatsioon), kolmes keeles ja koos kaaslastega neljast maailmajaost. Tugevusteks on rahvusvahelised õppekavad, kogemusi jagavad oma ala praktikud ja loovuse-keskne ettevõtlusõpe.
Euroakadeemia Euroakadeemias saab omandada nii rakenduskõrgharidust kui ka õppida magistritaseme õppes. Õppetöö toimub viies teaduskonnas: rahvusvaheliste suhete, tõlke-, ärijuhtimise, keskkonnakaitse ja kujunduskunsti teaduskondades. Euroakadeemia on Eestis ainuke erakõrgkool, kes annab haridust mitmes erinevas valdkonnas. Euroakadeemia eripära on, et erinevate valdkondade erialad on omavahel seotud. Kõiki Euroakadeemia erialasid on võimalik õppida kolmes keeles: eesti, vene või inglise keeles (välja arvatud tõlkija erialal). Euroakadeemia pakub vene keeles Eestis suurimat erialade valikut.
Europass Euroopa Komisjon algatas Europassi 2005. aastal, et lihtsustada kodanike liikumist Euroopa Liidus. Europassi Keskus tegutseb SA Kutsekoda juures. Europass on tööriist, mis kirjeldab inimese oskusi, teadmisi ja kogemusi raamistikus,mis on ühtne üle Euroopa. Europassi nimetuse alla kuulub viis dokumenti: Europassi CV, keelepass, õpirände tunnistus, kutsetunnistuse lisa ja diplomilisa.
Exit Room Tule ja naudi tõelist seiklust! Oleme loonud mõistatusi täis põgenemistoad, mis pakuvad seiklushuvilistele mänguritele adrenaliini ja põnevust.Mängu käigus tuleb lahendada erinevaid mõistatusi, et leida väljapääs selleks otstarbeks kujundatud ruumidest. Mängud on mõeldud 2-4-liikmelistele võistkondadele ja mängimiseks on piiratud aeg.
Füüsikaleksikon.ee Füüsikaleksikon.ee on veebileksikon, millest leiab kiiresti ja lihtsalt seletused koolifüüsika mõistetele. Leksikonis on üle 700 märksõna kõigist füüsika põhivaldkondadest nagu mehaanika, soojus- ja molekulaarfüüsika, elektromagnetism, optika, mikroosakeste füüsika, relatiivsusteooria, astronoomia ja kosmoloogia. Lisaks leiab kogumikust illustratsioone, valemeid ja konstantide tabeleid.füüsikaleksikon.ee eesmärk on aidata põhikooli- ja gümnaasiumiõpilasi füüsikakursuse omandamisel, kuid leksikon sobib ka kõigile teistele, kes huvituvad füüsikast või otsivad mõnele mõistele seletust.
Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse kolmes õppekohas Jõhvis, Sillamäel ja Narvas õpib 17 õppekavarühmas meistriks üle 2800 erinevas vanuses õppija. Ida-Virumaa Kutsehariduskeskus ootab Teid, tehke oma valik ja tulge õppima meile!
IRL Noored IRL Noored on konservatiivse maailmavaatega poliitiline noorteorganisatsioon.
JA Õpilasfirma programm Õpilasfirma on JA programmide tähtsa põhimõtte – tegevuse kaudu õppimise – üks kõige ilmekam realiseerimisvorm. Õpilasfirma luuakse ettevõtlusõppe programmi osana selleks, et paremini omandada äritegevuse põhimõtteid, arendada õpilastes algatusvõimet ja soovi ise probleeme lahendada.JA Õpilasfirma programm on ehitatud üles väikefirma tegutsemise põhimõtetele. Õpilased loovad oma firma, valivad toote, jagavad ametid ja tööülesanded.
Häme University of Applied Sciences Häme Ülikool on Lõuna-Soomes asuv õppeasutus, kus õpib üle 7000- tudengi ning mis asub vaid 1-2 tunni kaugusel Helsingist. Ülikoolis õpetatakse kokku 20 eriala, millest täielikult inglise keelset õpet pakutakse neljas bakalaureuse programmis ning ühes magistriprogrammis. Olles osa tugevast rahvusvahelisest võrgustikust, pakutakse tudengitele mitmeid vahetusüliopilase võimalusi.
ILEC Evenor ILEC EVENOR on välismaise hariduse vahendamisele spetsialiseerunud agentuur. Igal aastal saadame arvukalt õpilasi välismaale õppima – ülikooli, keelelaagritesse ja -kursustele, kesk- ja põhiharidusprogrammidele ning kultuurivehetusele.
Oleme Euroopa piires tööreiside käigus paljudes koolides kohapeal õppe– ja elamistingimustega tutvumas käinud. See aitab meil professionaalselt soovitada igale õpilasele sobivaimat kooli ja programmi.
Kaitseressursside Amet Kaitseressursside ameti tegevusvaldkond on kaitseväekohustuslaste arvestus, terviseseisundi hindamine, ajateenistusse kutsumine, tegevväelaste värbamine ning riigikaitseõpetuse koordineerimine.
Kalba.Lt Kalba.lt on suurim keeltekool ja oma valdkonna turuliider Leedus. Alates asutuse loomisest aastal 1993, on see pakkunud keeleõppe teenuseid, konsultatsioone välisõppe osas, akadeemilisi ettevalmistuskursuseid ja organiseerinud rahvusvahelisi suvelaagreid. Kalba.Lt on ka ametlik Cambridge’i inglise keele eksami keskus Leedus.
Kantar Emor Kantar Emor on Eesti suurim teabe- ja uuringuteenuste pakkuja. Emori eesmärgiks on rahva arvamuse kuulamine ja selle edastamine otsuste tegijatele nii era- kui avalikus sektoris. Emor kuulub üleilmsesse teabeinvesteeringu teenuste kontserni Kantar.
Kitman Thulema AS Kitman Thulema AS on asutatud aastal 1936. Ettevõtte põhitegevused on: Kaubandus-, avaliku ruumi ja büroosisustuse arendamine, tootmine, müük, paigaldus ja hooldus. Kaubanduslike ja tööstuslike jahutussüsteemide projekteerimine, ehitamine, hooldus ja müük. Külmamööbli hooldus ja müük. Ettevõte tegutseb kaubamärkide all: Kitman Thulema, Kitman, Thulema ja Kitman Coldtech. Kitman Thulemal on tütarettevõte Soomes, Kit Kaluste OY. Kitman Thulema inkubaator Mööbli lennuväli aitab tootedisaineritel omandada lisaks teoreetilistele teadmistele ka praktilised oskused ning aitab disaineritel leida väljundi Eesti riigist ka väljaspoole. Osalemine inkubaatoris on täiesti tasuta. Lisainfo maria.tiidus@kitmanthulema.ee.
Keskerakonna Noortekogu Eesti Keskerakonna Noortekogu on baltikumi suurim poliitiline noorteorganisatsioon. Me oleme sillaks noorte ja poliitika vahel. Noored peavad, tahavad ja tohivad poliitikas kaasa rääkida – meie aitame nende hääle kuuldavaks teha ning pakume suurepärast võimalust osaleda Eesti suurima erakonna töös.
Korporatsioon Tehnola Korporatsioon Tehnola on üliõpilasorganisatsioon, mis loodi aastal 1921. Korporatsioon Tehnola tegevuse eesmärgid on luua ühise korralduse alusel vennalik ühendus oma liikmete vahel ja aidata kaasa Eesti rahvuskultuuri, majanduse ja tehnika arendamisele. Selleks korp! Tehnola arendab oma liikmeid vaimselt, füüsiliselt ning kujundab neis akadeemilisi kombeid, distsipliini ja suhtlemisoskust eesmärgiga kasvatada oma liikmeist tublisid ja ausaid eesti mehi, kes on kasulikud oma riigile ja rahvale.
Kõrgem Sõjakool Kõrgem Sõjakool on noortele, kes soovivad väga head juhtimisalast kõrgharidust. Sisseastuja saab kandideerida maaväe, mereväe või õhuväe õppesuunale, põhikursus kestab kolm aastat. Õppimise ajal on kadettidele tagatud igakuine brutopalk vähemalt 650 eurot, elamispind Kõrgema Sõjakooli ühiselamus ning arstiabi. Kõrgema Sõjakooli lõpetaja saab rakenduskõrghariduse sõjaväelise juhtimise erialal ja nooremleitnandi auastme. Kõrgema Sõjakooli lõpetajale on tagatud kindel töökoht. Pärast vähemalt kolmeaastast teenistust on võimalik jätkata õpinguid Kõrgema Sõjakooli magistriõppes.
Luua Metsanduskool Luua Metsanduskool on parimat loodusharidust andev kutseõppeasutus, kus õpivad tulevased metsamehed, maastikuehitajad ja matkajuhid. Vaid meie koolis saab õppida puukoolimajandust ja metsamasinate juhtimist. Anname ka viienda taseme kutseharidust – metsandusspetsialisti ja puittaimede hindaja (meisterarboristi osakutse) õppes.
Loughborough College Tegu on ühe kõige suurema riikliku kolledžiga Inglismaal. Kool asutati aastal 1909 ning on tänaseks saavutanud globaalse maine tipptasemel spordi vallas (programmid, seadmed, tingimused). Loughborough College´i õpilased on pärit väga erinevatest riikidest üle kogu maailma. Pakume laia valikut kutseharidusprogramme, inglise keele kursusi, suvist keeleõpet noortele, koolitusi õpetajatele, A-Level keskharidust ning samuti erinevaid Top-up, HND ja Foundation programme.
Meistrite Gild Meistrite Gild on Tallinna ametikoolide ühendus, kes viib läbi ja arendab koostöös ametiõpet. Kuna valdkondi ja erialasid on palju meie koolides kokku, siis nimetus Meistrite Gild kätkeb endas kõiki ameteid ja meie valmisolekut anda kõigile võimalus professionaalseks kutseõppeks.
Merkuur Merkuur OÜ arendab välja mobiilsed töötoad, mille eesmärgiks on tutvustada noortele metalli- ja puidusektori ameteid, töövõtteid, töövahendeid ning pakkuda käed-külge viisil võimalust katsetada ametitega seotud tööülesandeid, et tõsta noorte tehnoloogia- ja insenerivaldkondadega seotud karjääriteadlikkust ning konkurentsivõimet. Meie ettevõte soovib anda noortele võimaluse läbi aktiivse osaluse saada reaalne kogemus ametitega seotud töövaldkondadest. Meie viime mobiilse töötoa koos juhendajaga noorte juurde.
MTÜ YFU Eesti MTÜ YFU Eesti on Eesti suurim õpilasvahetusega tegelev organisatsioon, mis on 25 aasta jooksul saatnud välisriiki õppima üle 1400 noore ning võtnud vastu Eestis peaaegu 400 noort. YFU Eesti eesmärgiks on pakkuda toetatud tugivõrgustikuga võimalust minna aastaks ajaks välismaale õppima ning elama kohaliku perekonna juures. Antud võimalus võimaldab omandada selgeks kohalik keel, nad on avatumad ning laiema silmaringiga, aidates tulevikus Eesti ühiskonda ja majandust kujundada. Nad on valmis suurteks tegudeks, et muuta maailma avatumaks ja tolerantsemaks, et muuta Eesti jätkusuutlikuks ja edumeelseks riigiks
Noored Sotsiaaldemokraadid Noorsotside hulka kuuluvad noored, keda ühendab ühine soov Eesti elu paremaks teha. Paljud meist on oma kogukonna liidrid- õpilas- ja üliõpilasesindajad, noortekogude ja noortevolikogude liikmed, sportlased, kultuuritegijad. Meid kõiki ühendavad sotsiaaldemokraatia põhiväärtused- võrdsus, solidaarsus ja õiglus.
Noorteühendus Vabad Noored Noorteühendus Vabad Noored on Eesti Vabaerakonna koosseisus tegutsev ühing, mille eesmärgiks on laiapõhjaline noorte kaasamine poliitilisse ellu, noortega seotud poliitikate kujundamine, suhtlemine avalikkusega, sihtrühma huvide kaitsmine ja panustamine Vabaerakonna arengusse. Ühenduse poliitiliseks missiooniks on demokraatliku, kaasava ja Euroopasse kuuluva Eesti arengusse panustamine.
Nopi Üles projektifond Nopi Üles projektifond on suunatud 7-26 aastastele noortele toetamaks nende omaalgatusi, mis on suunatud kogukonna arengule. Projektifond alustas tegevust mai 2016 ja tänaseks on läbi viidud 23 projekti. Aastal 2017 avaneb projektikonkurssi teine voor – kui oled märganud, et midagi vajaks kogukonnas muutmist või täiendamist, siis on projektifond mõeldud just Sinule!
Oxford International Education Group Tegemist on haridusprogrammide pakkujaga, mis on asutatud aastal 1991. Suurimaks eesmärgiks on kvaliteet ja sooviks olla sektori üks juhtivamaid organisatsioone. Me pakume ülikooliks ettevalmistavaid programme, inglise keele kursusi (täiskasvanutele ja noortele) nii Inglismaal kui ka Põhja-Ameerikas. Oxford International Education Group pakub ka Student Tour programme.
PERH-i verekeskus PERH´i verekeskuse eesmärk on doonorluse propageerimine ja eesti haiglate verevarude tagamine
Prisma Peremarket AS Põhjamaade juurtega SOK-le kuuluv kaubanduskett, tegutseb veel Soome, Eesti, Läti ja Venemaa turgudel. Prisma on üks stabiilsemaid Eesti turul tegutsevaid hüpermarketeid, olles alustanud tegevust 2000. aastalEestis tegutsevad SOK tütarettevõtetena AS Prisma Peremarket ja AS Sokotel, mis tegutseb Sokos Hotel Viru kaubamärgi all.
Rahvusvaheline Spordivabatahtlike Liikumine SCULT on Eestist alguse saanud rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine, mis aitab Eestis ja rahvusvaheliselt kokku viia spordisündmuste korraldajaid, spordiklubisid ja vabatahtlikke. SCULT on spordivabatahtlike liikumise rahvusvaheline kaubamärk, mis tuleneb sõnadest sport, culture & cult.
SA Archimedes Sihtasutus Archimedes on Eesti suurim rahvusvaheliste haridus-, teadus- ja noortevaldkonna tegevuste toetaja. Lisaks viime läbi kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste välishindamisi ja tunnustame välisriikide haridusdokumente. Märksõnad: Erasmus+, Euroopa vabatahtlik teenistus, erinevad stipendiumiprogrammid üliõpilastele ja ENIC/NARIC Keskus.
Scult.com SCULT on Eestist alguse saanud rahvusvaheline spordivabatahtlike liikumine, mis aitab Eestis ja rahvusvaheliselt kokku viia spordisündmuste korraldajaid, spordiklubisid ja vabatahtlikke. SCULT on spordivabatahtlike liikumise rahvusvaheline kaubamärk, mis tuleneb sõnadest sport, culture & cult.
SA Innove Rajaleidja Rajaleidja keskused pakuvad karjääri ja õppenõustamisteenuseid kuni 26aastastele lastele ja noortele. Hariduse tugiteenuste metoodika arendamisega toetame lisaks ka õpetajaid, lapsevanemaid ja haridusametnikke. Üle-eestilise võrgustikuga Rajaleidja teenused on tasuta!
SEB SEB põhiväärtused on kliendikesksus, pühendumus, koostöö ja lihtsus. Püüdleme selle poole, et need väärtused kajastuksid kõikides meie igapäevastes tegevustes, sh suhtluses klientide, kolleegide ja teiste osapooltega. Teeviidale tuleme pakume tasuta ISIC kaarte ja tutvustame pangateenuseid.
Sisekaitseakadeemia Sisekaitseakadeemia on rakenduslik kõrgkool, mis valmistab kutse-, kõrg- ja magistrihariduse tasemel ette spetsialiste laiale ringile sisejulgeolekuasutustele.
Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustikust Sotsiaalsete Ettevõtete Võrgustik on Telliskivi südames asuv ligi 50 sotsiaalset ettevõtet ühendav organisatsioon, mille eesmärgiks on sotsiaalsete ettevõtete arvu, suutlikkuse ja mõju suurendamine Eestis ning sotsiaalse ettevõtluse väärtustamine tegevusvaldkonnana meie ühiskonnas. Konkurss Changemakers Academy on koostöös Briti Nõukoguga ellu viidav projekt, mis pakub Sulle ainulaadse turunduskogemuse, uued tutvused maailmaparajandajatega ja reisi Inglismaale. Tule ja uuri lähemalt.
Southwestern Advantage Southwestern Advantage Eesti on populaarseim tudengite tööandija Eestis. Tegemist on tudengitele suvetöö programmiga Ameerikas – müüakse ukselt-uksele raamatuid, saades ettevõtlus- ning müügikogemust, tutvutakse erinevate kultuuridega ning saadakse uusi rahvusvahelisi tutvusi. Meie eesmärk on anda tudengitele vajalik julgus, suhtlemis- ja müügioskus, ettevõtlikus, et oma eesmärkideni jõuda.
Tallinna Ehituskool Tallinna Ehituskool on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav ja riigieelarvest finantseeritav kutseõppeasutus Tallinnas, mis tegutseb alates 1947. aastast. Tallinna Ehituskooli visioon on olla 2018. aastaks Eestis ehitus-, elektri- ning puidutöötlemise erialade valdkonnas juhtiv, kvaliteetne, jätkusuutlik ja pidevalt arenev kutseõppekeskus.
Tallinna Kiirabi Tallinna Kiirabi on peamine partner Tallinna ja lähiümbruse inimestele kiirabi osutamisel. Meie 23 kiirabibrigaadi, ligi 401 arsti, õde ja kiirabitehnikut osutavad professionaalset abi jõudes abivajajani vaid mõne minutiga.
Tallinna Kopli Ametikool TKAK missiooniks on pakkuda erineval tasemel kutsekoolitust taotlevatele inimestele esma-,
ümber- ja täiendõpet, kasutades selleks kaasaja nõuetele vastavaid konkurentsivõimelisi
õppekavasid, -meetodeid ja -baasi ning professionaalset personali.
Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool Tallinna Lasnamäe Mehaanikakool on kaasaegse õpi- ja töökeskkonnaga metalli-, ehitus-, automaatika- ja autoettevõtetele kompetentseid töötajaid ettevalmistav ametikool.Ainukese koolina vabariigis on kool sertifitseeritud keevituse valdkonna koolituse läbiviimise alal ning omab keevitussertifikaatide väljaandmise õigust, lähtudes eeskirjadest DVS 1191 ja DVS 1192.
Tallinna Majanduskool Tallinna Majanduskool pakub kutseõpet keskhariduse baasil, täiskasvanute tööalaseid ja täiendkoolitusi järgnevates valdkondades: raamatupidaja, kliendinõustaja pangas, personalijuht, sekretär, kindlustusspetsialist, õigusassistent, väikeettevõtja, turundusspetsialist, sotsiaalmeedia spetsialist, ärikorraldusespetsialist, projektijuhi assistent ja kvaliteedijuht. Kool pakub õppimisvõimalusi nii päeva-, õhtu- kui ka sessioonõppe vormis.
Tallinna Nõmme Noortemaja Tallinna Nõmme Noortemaja on huvikool Nõmme mändide varjus, mis pakub huvitegevust nii väikelastele, koolinoortele kui ka täiskasvanuile. Huviringe pakume järgmistes huvisuundades: muusika, tants, loodus, kunst ja käsitöö, tehnika ning arendavad ringid väikelastele.Lastel ja noortele on võimalus osaleda mitmetel üritustel ja viibida neile korraldavates laagrites. Ringide töö tulemusi võib näha näitustel, kontsertidel, võistlustel, konkurssidel ja festivalidel.
Tallinna Polütehnikum Tallinna Polütehnikum on pikaajaliste traditsioonidega, väga hea mainega, kaasaegse õpikeskkonnaga ja edumeelne keskastme tehnikaharidust pakkuv kutseõppekeskus Eestis.
Tallinna Teeninduskool Tallinna Teeninduskool on innovaatiline koolituskeskus Eesti kutsehariduses, kus õpetatakse teeninduserialasid ja korraldatakse täiendkoolitusi teeninduse valdkonnas, võimaldades tööturu vajadustega arvestavat ja elukestvat õpet.
Tallinna Tehnikakõrgkool Tallinna Tehnikakõrgkool on riigi suurim, peamiselt insenerivalkonnas kõrgharidust andev kõrgkool. Õppida saab viies teaduskonnas tehnika, tootmise ja tehnoloogia ning arhitektuuri ja ehituse valdkondades 13 õppekava alusel.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool Tallinna Tervishoiu Kõrgkool on rahvusvaheliselt tunnustatud tervise ja heaolu valdkonnas koolitust pakkuv riiklik rakenduskõrgkool.Kõrgkool on üks kahest Eesti tervishoiu kõrgkoolist, kus on võimalik õppida õendust, tervisedendust, farmaatsiat, optomeetriat, hambatehnikat, tegevusteraapiat, ämmaemandust ning kutseõppes erakorralise meditsiini tehniku, hooldustöötaja ja lapsehoidja õppekavadel. Lisaks on kõrgkoolil struktuuriüksus Kohtla-Järvel ning õppetöö toimub ka teistes regionaalsetes üksustes.
Tallinna Tööstushariduskeskus Tallinna Tööstushariduskeskus on üks suuremaid rõiva, kaubanduse, teeninduse, logistika, infotehnoloogia ja mehaanika erialasid õpetav kutsehariduskool Eesti Vabariigis.
Tartu Tervishoiu Kõrgkool Tartu Tervishoiu Kõrgkool (TTHKK) on tervishoiutöötajaid ettevalmistav kõrgkool Eestis, mis tegutseb Tartus aadressil Nooruse 5. Tartu Tervishoiu Kõrgkool on ainus kõrgkool Eestis, kus õpetatakse radioloogiatehnikuid, bioanalüütikuid ja tervisekaitse spetsialiste. Lisaks saab õppida füsioterapeudiks, ämmaemandaks või õeks. 2011. aastal avati kõrgkooli esimene oma õppehoone aadressil Nooruse 5. 2013. aastal akrediteeris Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri (EKKA) hindamisnõukogu kooli seitsmeks aastaks
Teooria.ee Teooria.ee on kaasahaarav liiklusteooria e-õppe keskkond, kus õppimise aja, koha ja edasiliikumise kiiruse valid Sina ise. Vajad vaid arvutit, internetiühendust ja pealehakkamist.
Tööinspektsioon Meie missioon on luua kindlustunne tööelus osalemiseks. Tööinspektsiooni roll on olla arvamusliider töösuhete, tööohutuse ja töötervishoiu küsimustes. Mõistame ja tunnustame seda, et meie suudame mõjutada sidus- ja huvigruppide ning ühiskonna seisukohti ja käitumist töökeskkonnas.
Up with People Up with People on ülemaailmne hariduse ja kunsti organisatsioon, mille eesmärk on ületada kultuurilised takistused. Meie programm pakub ainulaadset ja võrratut kogemus rahvusvahelistele üliõpilastele läbi erinevate programmide.
Viljandimaa Loomemajanduskeskus 2011.a alustas tegevust Viljandimaa Loomemajanduskeskus ehk VLK (endise nimega Loomeinkubaator). Selle Tartu Ülikooli, Viljandi linna, SA Ugala Teater ja AS Viljandi Metall poolt loodud sihtasutuse eesmärgiks on edendada ja toetada (kohalikku) loomeettevõtlust.Loomemajanduskeskuse prioriteediks on pakkuda kohalikele alustavatele loomeettevõtjatele tervikstruktuurina toimivaid ja hästi varustatud kaasaegseid erialaspetsiifilisi tootmis– ja tugiteenuste keskkondi.
Vitamin Well Vitamin Well loodi 2008. aastal eesmärgiga laiendada karastusjookide valikut Skandinaavias. Kuni selle ajani oli puudus kaasaegsetest alternatiividest tavalistele limonaadidele ja magusatele mahladele. Otsustasime arendada joogi, mis oleks täiesti uus nii maitselt, koostiselt kui ka disainilt – täpselt sellise joogi nagu me soovisime. Oma ala asjatundjate abiga tutvusime erinevate toitainetega ning nende ülesannetega, jätkasime maitsete arendamisega ning kujundamise ka eripärase välimusega pudelid. Tänaseks on meie tootevalikus 6 erinevat Vitamin Well vitamiinijooki ning tooted müügil 13 riigis üle Euroopa.
Work & Travel OÜ Work & Travel eesmärk on aidata noortel elada ja töötada välismaal kasutades selleks erinevate rahvusvaheliste programmide tuge!

 

Noorte infomess Teeviit 2016 toimub 1.-2. detsembril Eesti Näituste Messikeskuses, Tallinnas. MESS ON KÜLASTAJATELE TASUTA!